رادیو دورنما

By Fateme Moslehzade

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.


Category: Religion

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 9
Reviews: 0
Episodes: 76

Description

دورنما دریچه‌ای به واکاوی رهیافتهای نو در مطالعات اسلام در هر قسمت از این پادکست‌ به معرفی و گزارش یک کتاب یا یک مقاله در حوزه مطالعات اسلام می‌پردازیم که عمدتا رهیافتی نواندیشانه و محققانه به اسلام و مسائل اسلامی داشته‌اند. این پژوهش‌ها معمولا یا در حوزه اسلام‌شناسی نواندیشان و اصلاح‌گران جهان اسلام جای می‌گیرند یا به مجموعه مطالعات اسلام‌پژوهی محققان غربی تعلق دارند و عموما دور از فضای فکری ایران و به زبانهای عربی یا انگلیسی تالیف شده‌اند. https://doornamaamag.ir https://t.me/doornamaa

Episode Date
فصل چهارم، قسمت دوازدهم: تحول رویکردهای فقهی و تفسیری به مسائل زنان در گفت وگو با یاسر میردامادی
Mar 15, 2023
فصل چهارم، قسمت یازدهم: نظریهٔ تشریع تدریجی و حقوق زنان در اسلام
Mar 05, 2023
خیلی دور، خیلی نزدیک (۷): نهضت ترجمه: از ایران به اسلام
Feb 26, 2023
فصل چهارم، قسمت دهم: خوانشی نو از قرآن با گذار از تفاسیر سنتی
Feb 12, 2023
به‌اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «بازمانده‌هایی از فرهنگ جاهلی در تمدن اسلامی» در گفت‌وگو با دکتر امین مهربانی
Feb 03, 2023
فصل چهارم،‌ قسمت نهم: آیین‌ها و باورهای پاگانی در گذار به اسلام
Jan 29, 2023
فصل چهارم، قسمت هشتم: از فقه کثرت‌گرا تا فقه اقتدارگرا
Jan 15, 2023
فصل چهارم، قسمت هفتم: مطالعات اجتماعی دین در بافت شیعی در گفت وگو با محسن‌حسام مظاهری
Sep 10, 2022
فصل چهارم، قسمت ششم: دیالکتیک دین و قدرت
Aug 28, 2022
به‌ اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «نقاط تلاقی با اسلام» در گفت‌وگو با دکتر سپیده نصرتی
Aug 19, 2022
فصل چهارم، قسمت پنجم: کاوشی تجدیدنظرطلبانه در خاستگاه اسلام
Aug 13, 2022
به‌اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «ستیز و سازش» در گفت‌وگو با دکتر فیروزه صادق‌زاده
Jul 30, 2022
فصل چهارم، قسمت چهارم: زردشتیان و مسلمانان در سده‌های نخست اسلامی
Jul 23, 2022
فصل چهارم، قسمت سوم: زمینه و زمانهٔ متن قرآن
Jul 09, 2022
فصل چهارم، قسمت دوم: جدال دین و سیاست در دوران فتنه
Jun 26, 2022
فصل چهارم، قسمت یکم: از جنبش مؤمنان تا جامعهٔ مسلمانان
Jun 12, 2022
خیلی دور، خیلی نزدیک (۶)؛ ایزوتسو: اسلام‌پژوهی و فلسفهٔ شرقی
May 16, 2022
رمضانیات،‌ قسمت چهارم: معراج پیامبر در قرآن
Apr 24, 2022
رمضانیات، قسمت سوم: اسباب نزول و تفسیر قرآن
Apr 16, 2022
رمضانیات، قسمت دوم: حروف اسرارآمیز قرآن
Apr 09, 2022
رمضانیات، قسمت اول: روزه در قرآن
Apr 03, 2022
خیلی دور، خیلی نزدیک (۵)؛ نسخه‌پژوهی از مکه تا ملبورن
Mar 21, 2022
خیلی دور، خیلی نزدیک (۴)؛ تعامل زردشتیان و مسلمانان در بغداد در سدهٔ سوم هجری
Mar 09, 2022
خیلی دور، خیلی نزدیک (۳)؛ عربستان در دوران باستان متأخر
Feb 22, 2022
خیلی دور، خیلی نزدیک (۲)؛ مدافعه‌جویی‌های آشکار و پنهان در اسلام‌پژوهی
Feb 08, 2022
خیلی دور، خیلی نزدیک (۱)؛ «قرآن مورخان» تفسیری تاریخی انتقادی
Jan 27, 2022
فصل سوم، قسمت چهاردهم: روابط بینامتنی قرآن و سنت‌های بایبلی در گفت وگو با دکتر علی آقایی
Dec 17, 2021
فصل سوم، قسمت سیزدهم: فتوحات عربی-اسلامی از نگاه دیگران
Dec 03, 2021
فصل سوم، قسمت دوازدهم: قصهٔ غرانیق از نگاه نخستین مسلمانان
Nov 19, 2021
به‌اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «المحنة، سیر جدالی دین‌داری و سیاست‌مداری» در گفت‌وگو با محمدعلی عسگری
Nov 12, 2021
فصل سوم، قسمت یازدهم: دیالکتیک دین و سیاست
Nov 05, 2021
فصل سوم، قسمت دهم: پیدایی رویکرد ادبی در تفسیر قرآن
Oct 22, 2021
به‌اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «حاشیه‌های فمینیستی قرآن» در گفت‌وگو با دکتر علیرضا دوستدار
Oct 15, 2021
فصل سوم، قسمت نهم: آیا تفسیر فمینیستی قرآن نیازمند بازنگری است؟
Oct 09, 2021
فصل سوم، قسمت هشتم: بازخوانی متن قرآن براساس سنت بایبلی
Sep 24, 2021
فصل سوم، قسمت هفتم: کاربرد رویکرد تاریخی در مطالعات اسلام در گفت‌وگو با دکتر طباطبایی
Aug 14, 2021
فصل سوم، قسمت ششم: شکل‌گیری هفت قرائت رسمی قرآن
Jul 30, 2021
فصل سوم، قسمت پنجم: عیسای مسلمانان نماد هم‌زیستی ادیان
Jul 16, 2021
به‌اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «زنان مومن در اسلام» در گفت‌وگو با دکتر زهرا مبلغ
Jul 09, 2021
فصل سوم، قسمت چهارم: رهاسازی قرآن از خوانش‌های مردسالارانه
Jul 02, 2021
فصل سوم، قسمت سوم: شریعت سنگلجی؛ مصلح کبیر یا رهبر گم‌شدگان؟
Jun 18, 2021
به‌اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «زبان به مثابه معجزه» درگفت‌وگو با دکتر مازیار
Jun 11, 2021
فصل سوم، قسمت دوم: قرآن همچون پدیده‌ای زیبا
Jun 04, 2021
فصل سوم، قسمت یکم: مفهوم شرک از جدل تا تاریخ
May 21, 2021
فصل دوم،‌ قسمت پانزدهم: نسبت دین‌پژوهی و مطالعات اسلام
Mar 10, 2021
فصل دوم،‌ قسمت چهاردهم: اسلام آغازین از نگاه دیگران
Feb 24, 2021
فصل دوم، قسمت سیزدهم: بازخوانی چند مفهوم سیاسی و اجتماعی در قرآن
Feb 13, 2021
فصل دوم، قسمت دوازدهم: بازخوانی مساله تعدد زوجات و قوامیت
Jan 28, 2021
فصل دوم، قسمت یازدهم: فروخفتن عقل و برآمدن معجزه
Jan 16, 2021
فصل دوم، قسمت دهم: بازخوانی متون تشریعی مربوط به زنان
Dec 31, 2020
فصل دوم، قسمت نهم: اصلاح حقوق اسلامی در پرتو نظریه نسخ معکوس
Dec 14, 2020
فصل دوم، قسمت هشتم: حجاب؛ واجب دینی یا شعار سیاسی؟
Nov 23, 2020
فصل دوم، قسمت هفتم: تحولات و دیدگاه‌ها در تاریخ‌نگاری اوایل اسلام؛ گفت‌وگو با مهدی شاددل
Nov 07, 2020
فصل دوم، قسمت ششم: نقدی بر دیدگاه تجدیدنظرطلبان دربارهٔ خاستگاه اسلام
Oct 20, 2020
فصل دوم، قسمت پنجم: مسئلهٔ یکپارچگی سوره در تفاسیر جدید
Oct 15, 2020
فصل دوم، ‌قسمت چهارم: آبراهام گایگر و آغاز اسلام‌پژوهی در غرب
Sep 28, 2020
قسمت سوم، روایت‌های تفسیرگران از حدود حجاب در قرآن
Sep 07, 2020
قسمت دوم، زبان و سبک قرآن از اسطوره تا تاریخ
Aug 24, 2020
قسمت یکم، هرمنوتیک قرآن از نگاه محمد ارکون
Aug 10, 2020
قسمت شانزدهم، رهیافت‌های نو به اسلام‌پژوهی بیرون از جهان اسلام
Jul 13, 2020
قسمت پانزدهم، قرآن از چه سخن می‌گوید؟
Jul 01, 2020
قسمت چهاردهم، نگاه متفاوت محمد شحرور به برخی مفاهیم قرآن‌شناختی
Jun 15, 2020
قسمت سیزدهم، روایت کودکی دختری در اندرونی
Jun 01, 2020
قسمت دوازدهم، تلقی‌ها از پیامبر در ادوار گوناگون اسلامی
May 23, 2020
قسمت یازدهم، گذار از عقل‌گرایی به حدیث‌گرایی در جهان اسلام
May 06, 2020
قسمت دهم، نگرشی جديد به روايات جمع و تدوین قرآن
Apr 25, 2020
قسمت نهم، رسالت اسلام در دنیای معاصر
Apr 11, 2020
قسمت هشتم، رهیافت‌های نو به اسلام شناسی در جهان اسلام
Mar 11, 2020
قسمت هفتم، نگاهی دوباره به پدیدهٔ نسخ در قرآن
Feb 25, 2020
قسمت ششم، زنان مسلمان در آغاز راه تجدد
Feb 13, 2020
فصل اول، قسمت پنجم: نظریهٔ تاثیرپذیری قرآن از منابع یهودی
Feb 01, 2020
فصل اول، قسمت چهارم: بازسازی مفاهیم سیاسی بر مبنای قرآن
Jan 14, 2020
فصل اول، قسمت سوم: نخستین رویکردهای روشنفکران مسلمان به مسالهٔ زن
Dec 29, 2019
فصل اول، قسمت دوم: سیر تاریخی وجوه اعجاز قرآن
Dec 22, 2019
فصل اول، قسمت یکم: زندگی در جهان مدرن با رویکردی کل‌نگرانه به قرآن
Dec 07, 2019
قسمت صفرم، معرفی دورنما
Nov 18, 2019