The Present Writer

By Chi Nguyen, PhD.

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Self-Improvement

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 10
Reviews: 1


 Jun 14, 2021

Description

Podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và Chủ nghĩa tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, Tiến sĩ Giáo dục tại Mỹ, blogger, và tác giả "Một Cuốn Sách về Chủ Nghĩa Tối Giản" A light-hearted podcast about life lessons, personal development, and minimalism. This podcast is hosted by Chi Nguyen, Ph.D. in Education, Blogger, and Author of "A Book about Minimalism" http://thepresentwriter.com Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support

Episode Date
S1E77 (finale) Khép lại một mùa Podcast
2364

Sau gần 2 năm và 77 tập podcast, mình quyết định đóng lại chương đầu tiên của The Present Writer Podcast bằng việc chuyển hướng sang sản xuất podcast theo từng "mùa" (từng "season" như các podcast và show truyền hình quốc tế). Đây là một quyết định không dễ dàng nhưng khi đã nghĩ thông suốt, mình hoàn toàn tự tin rằng đây sẽ là con đường tốt hơn và bền vững hơn cho cả mình và các bạn khán thỉnh giả để đồng hành cùng TPW Podcast trong nhiều năm sắp tới. Trong tập podcast này, mình chia sẻ:

- Tại sao mình quyết định chuyển sang sản xuất podcast theo mùa?

- Bao giờ thì có mùa tiếp theo (season 2) và sẽ có những gì đặc biệt trong thời gian giữa hai mùa (off season)?

- Thay đổi này có ý nghĩa như thế nào đối với mình, các bạn khán thính giả và TPW Podcast?

- Điều gì khiến mình hạnh phúc khi nghĩ đến quyết định này? ☺️ 

📌CREDIT:

Nội dung & Giọng nói: Chi Nguyễn

Biên tập âm thanh: Thảo Nguyên: https://www.instagram.com/thaonguyenreads

☕️ ỦNG HỘ: BUY ME A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/presentwriter

🔖Khoá học làm blog MIỄN PHÍ: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

👋 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

📮EMAIL:

contact@thepresentwriter.com (cá nhân)

business@thepresentwriter.com (công việc)

👩‍🎨CONTENT:

Blog: https://thepresentwriter.com/blog/

YouTube #1: The Present Writer: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

YouTube #2: Balance with Chi: https://www.youtube.com/c/BalancewithChi/

🎼ÂM NHẠC: EPIDEMIC SOUND: https://share.epidemicsound.com/TPWpod (30-day free trial + discount)

🎙Microphone: BLUE YETI NANO: (USA) https://amzn.to/3iM7RyB | (VN) https://shope.ee/5ACk21I0Lg

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 30, 2022
S1E76 Sau tối giản là gì? #7ngaypodcasttoigian
639

Cuộc sống "hậu tối giản" như thế nào? Sẽ còn gì sau khi tối giản?

Đây là tập cuối cùng trong series 7 ngày, mỗi ngày một tập podcast về "Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản" #7ngaypodcasttoigian

🔖"Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản"

Shopee: https://shope.ee/89qYTN4JMq

Tiki: https://ti.ki/hEfwn476/7B2894E5

The Present Writer Shop: https://shop.thepresentwriter.com/products/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian-1

Tìm hiểu thêm về sách: https://thepresentwriter.com/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian/


📌CREDIT:

Nội dung & Giọng nói: Chi Nguyễn

Biên tập âm thanh: Thảo Nguyên: https://www.instagram.com/thaonguyenreads

☕️ ỦNG HỘ: BUY ME A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/presentwriter

🔖Khoá học làm blog MIỄN PHÍ: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

👋 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

📮EMAIL:

contact@thepresentwriter.com (cá nhân)

business@thepresentwriter.com (công việc)

👩‍🎨CONTENT:

Blog: https://thepresentwriter.com/blog/

YouTube #1: The Present Writer: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

YouTube #2: Balance with Chi: https://www.youtube.com/c/BalancewithChi/

🎼ÂM NHẠC: EPIDEMIC SOUND: https://share.epidemicsound.com/TPWpod (30-day free trial + discount)

🎙Microphone: BLUE YETI NANO: (USA) https://amzn.to/3iM7RyB | (VN) https://shope.ee/5ACk21I0Lg

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 22, 2022
S1E75 Tư duy đóng và tư duy phát triển #7ngaypodcasttoigian
882

Thế nào là tư duy đóng (fixed mindset) và tư duy mở (growth mindset)? Những tư duy này có liên quan gì tới thành công và tới quyết định sống tối giản của bạn?

Đây là tập thứ 6 trong series 7 ngày, mỗi ngày một tập podcast về "Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản" #7ngaypodcasttoigian

🔖"Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản"

Shopee: https://shope.ee/89qYTN4JMq

Tiki: https://ti.ki/hEfwn476/7B2894E5

The Present Writer Shop: https://shop.thepresentwriter.com/products/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian-1

Tìm hiểu thêm về sách: https://thepresentwriter.com/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian/


*Sách "Tâm lý học thành công" (Carol Dweck): https://ti.ki/tU3lSV7E/7B2894E5


📌CREDIT:

Nội dung & Giọng nói: Chi Nguyễn

Biên tập âm thanh: Thảo Nguyên: https://www.instagram.com/thaonguyenreads

☕️ ỦNG HỘ: BUY ME A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/presentwriter

🔖Khoá học làm blog MIỄN PHÍ: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

👋 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

📮EMAIL:

contact@thepresentwriter.com (cá nhân)

business@thepresentwriter.com (công việc)

👩‍🎨CONTENT:

Blog: https://thepresentwriter.com/blog/

YouTube #1: The Present Writer: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

YouTube #2: Balance with Chi: https://www.youtube.com/c/BalancewithChi/

🎼ÂM NHẠC: EPIDEMIC SOUND: https://share.epidemicsound.com/TPWpod (30-day free trial + discount)

🎙Microphone: BLUE YETI NANO: (USA) https://amzn.to/3iM7RyB | (VN) https://shope.ee/5ACk21I0Lg

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 21, 2022
S1E74 Ích kỷ và yêu bản thân #7ngaypodcasttoigian
877

Ích kỷ và yêu bản thân khác nhau như thế nào? -- Quan điểm của một người từng lớn lên với tấm đá "ích kỷ" đeo nặng trên lưng. 

Đây là tập thứ 5 trong series 7 ngày, mỗi ngày một tập podcast về "Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản" #7ngaypodcasttoigian

🔖"Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản"

Shopee: https://shope.ee/89qYTN4JMq

Tiki: https://ti.ki/hEfwn476/7B2894E5

The Present Writer Shop: https://shop.thepresentwriter.com/products/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian-1

Tìm hiểu thêm về sách: https://thepresentwriter.com/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian/


📌CREDIT:

Nội dung & Giọng nói: Chi Nguyễn

Biên tập âm thanh: Thảo Nguyên: https://www.instagram.com/thaonguyenreads

☕️ ỦNG HỘ: BUY ME A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/presentwriter

🔖Khoá học làm blog MIỄN PHÍ: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

👋 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

📮EMAIL:

contact@thepresentwriter.com (cá nhân)

business@thepresentwriter.com (công việc)

👩‍🎨CONTENT:

Blog: https://thepresentwriter.com/blog/

YouTube #1: The Present Writer: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

YouTube #2: Balance with Chi: https://www.youtube.com/c/BalancewithChi/

🎼ÂM NHẠC: EPIDEMIC SOUND: https://share.epidemicsound.com/TPWpod (30-day free trial + discount)

🎙Microphone: BLUE YETI NANO: (USA) https://amzn.to/3iM7RyB | (VN) https://shope.ee/5ACk21I0Lg

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 20, 2022
S1E73 Người dạy cho tôi về sống cho hiện tại #7ngaypodcasttoigian
895

Ai là người dã dạy cho tôi bài học đầu tiên về sống cho hiện tại? Sống cho hiện tại có liên quan gì đến sống tối giản?

Đây là tập thứ 4 trong series 7 ngày, mỗi ngày một tập podcast về "Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản" #7ngaypodcasttoigian

🔖"Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản"

Shopee: https://shope.ee/89qYTN4JMq

Tiki: https://ti.ki/hEfwn476/7B2894E5

The Present Writer Shop: https://shop.thepresentwriter.com/products/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian-1

Tìm hiểu thêm về sách: https://thepresentwriter.com/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian/


*Bài viết về ông ngoại tôi: https://thepresentwriter.com/ong-ngoai-toi-nha-bao-nguyen-hai/

**Bài viết về bà ngoại tôi: https://thepresentwriter.com/tuoi-tre-tinh-yeu-chien-tranh-phong-van-nha-bao-mai-han/


📌CREDIT:

Nội dung & Giọng nói: Chi Nguyễn

Biên tập âm thanh: Thảo Nguyên: https://www.instagram.com/thaonguyenreads

☕️ ỦNG HỘ: BUY ME A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/presentwriter

🔖Khoá học làm blog MIỄN PHÍ: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

👋 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

📮EMAIL:

contact@thepresentwriter.com (cá nhân)

business@thepresentwriter.com (công việc)

👩‍🎨CONTENT:

Blog: https://thepresentwriter.com/blog/

YouTube #1: The Present Writer: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

YouTube #2: Balance with Chi: https://www.youtube.com/c/BalancewithChi/

🎼ÂM NHẠC: EPIDEMIC SOUND: https://share.epidemicsound.com/TPWpod (30-day free trial + discount)

🎙Microphone: BLUE YETI NANO: (USA) https://amzn.to/3iM7RyB | (VN) https://shope.ee/5ACk21I0Lg

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 19, 2022
S1E72 Buổi sáng của bạn như thế nào? #7ngaypodcasttoigian
717

Buổi sáng của bạn như thế nào và nó có liên quan gì đến Chủ nghĩa tối giản?

Đây là tập thứ 3 trong series 7 ngày, mỗi ngày một tập podcast về "Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản" #7ngaypodcasttoigian

🔖"Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản"

Shopee: https://shope.ee/89qYTN4JMq

Tiki: https://ti.ki/hEfwn476/7B2894E5

The Present Writer Shop: https://shop.thepresentwriter.com/products/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian-1

Tìm hiểu thêm về sách: https://thepresentwriter.com/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian/


📌CREDIT:

Nội dung & Giọng nói: Chi Nguyễn

Biên tập âm thanh: Thảo Nguyên: https://www.instagram.com/thaonguyenreads

☕️ ỦNG HỘ: BUY ME A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/presentwriter

🔖Khoá học làm blog MIỄN PHÍ: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

👋 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

📮EMAIL:

contact@thepresentwriter.com (cá nhân)

business@thepresentwriter.com (công việc)

👩‍🎨CONTENT:

Blog: https://thepresentwriter.com/blog/

YouTube #1: The Present Writer: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

YouTube #2: Balance with Chi: https://www.youtube.com/c/BalancewithChi/

🎼ÂM NHẠC: EPIDEMIC SOUND: https://share.epidemicsound.com/TPWpod (30-day free trial + discount)

🎙Microphone: BLUE YETI NANO: (USA) https://amzn.to/3iM7RyB | (VN) https://shope.ee/5ACk21I0Lg

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 18, 2022
S1E71 Trước khi chọn tối giản #7ngaypodcasttoigian
848

Trước khi chọn tối giản, bạn cần đối diện với những lựa chọn gì trước?

Đây là tập thứ 2 trong series 7 ngày, mỗi ngày một tập podcast về "Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản" #7ngaypodcasttoigian

🔖"Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản"

Shopee: https://shope.ee/89qYTN4JMq

Tiki: https://ti.ki/hEfwn476/7B2894E5

The Present Writer Shop: https://shop.thepresentwriter.com/products/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian-1

Tìm hiểu thêm về sách: https://thepresentwriter.com/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian/


📌CREDIT:

Nội dung & Giọng nói: Chi Nguyễn

Biên tập âm thanh: Thảo Nguyên: https://www.instagram.com/thaonguyenreads

☕️ ỦNG HỘ: BUY ME A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/presentwriter

🔖Khoá học làm blog MIỄN PHÍ: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

👋 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

📮EMAIL:

contact@thepresentwriter.com (cá nhân)

business@thepresentwriter.com (công việc)

👩‍🎨CONTENT:

Blog: https://thepresentwriter.com/blog/

YouTube #1: The Present Writer: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

YouTube #2: Balance with Chi: https://www.youtube.com/c/BalancewithChi/

🎼ÂM NHẠC: EPIDEMIC SOUND: https://share.epidemicsound.com/TPWpod (30-day free trial + discount)

🎙Microphone: BLUE YETI NANO: (USA) https://amzn.to/3iM7RyB | (VN) https://shope.ee/5ACk21I0Lg

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 17, 2022
S1E70 Một câu chuyện về chủ nghĩa tối giản #7ngaypodcasttoigian
881

Mình đã đến với Chủ nghĩa tối giản trong một cơn hoảng loạn lúc chuyển nhà như thế nào? 

Đây là tập đầu tiên trong series 7 ngày, mỗi ngày một tập podcast về "Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản" #7ngaypodcasttoigian

🔖"Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản"

Shopee: https://shope.ee/89qYTN4JMq

Tiki: https://ti.ki/hEfwn476/7B2894E5

The Present Writer Shop: https://shop.thepresentwriter.com/products/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian-1

Tìm hiểu thêm về sách: https://thepresentwriter.com/mot-cuon-sach-ve-chu-nghia-toi-gian/


📌CREDIT:

Nội dung & Giọng nói: Chi Nguyễn

Biên tập âm thanh: Thảo Nguyên: https://www.instagram.com/thaonguyenreads

☕️ ỦNG HỘ: BUY ME A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/presentwriter

🔖Khoá học làm blog MIỄN PHÍ: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

👋 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

📮EMAIL:

contact@thepresentwriter.com (cá nhân)

business@thepresentwriter.com (công việc)

👩‍🎨CONTENT:

Blog: https://thepresentwriter.com/blog/

YouTube #1: The Present Writer: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

YouTube #2: Balance with Chi: https://www.youtube.com/c/BalancewithChi/

🎼ÂM NHẠC: EPIDEMIC SOUND: https://share.epidemicsound.com/TPWpod (30-day free trial + discount)

🎙Microphone: BLUE YETI NANO: (USA) https://amzn.to/3iM7RyB | (VN) https://shope.ee/5ACk21I0Lg

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 16, 2022
S1E69 Làm việc thiện đúng cách
2885

Được truyền cảm hứng bởi cuốn sách "Doing Good Better" (Làm việc thiện đúng cách), tập podcast này kể lại hành trình làm thiện nguyện của mình trong những năm tuổi 20. Tại sao mình làm thiện nguyện? Mình đã học được gì trong những năm tháng tuổi trẻ làm thiện nguyện ấy? Tại sao mình quyết định dừng lại việc làm thiện nguyện "theo cách cũ"? Hành trình này đã làm thay đổi cuộc đời mình như thế nào?

📔 Sách: "Làm việc thiện đúng cách" (tác giả William MacAskill) từ Spiderum: https://b.link/TPW-DoingGoodBetter

📌CREDIT:

Nội dung & Giọng nói: Chi Nguyễn

Biên tập âm thanh: Thảo Nguyên: https://www.instagram.com/thaonguyenreads


☕️ ỦNG HỘ: BUY ME A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/presentwriter

🔖Khoá học làm blog MIỄN PHÍ: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

👋 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

📮EMAIL:

contact@thepresentwriter.com (cá nhân)

business@thepresentwriter.com (công việc)

👩‍🎨CONTENT:

Blog: https://thepresentwriter.com/blog/

YouTube #1: The Present Writer: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

YouTube #2: Balance with Chi: https://www.youtube.com/c/BalancewithChi/


🎼ÂM NHẠC: EPIDEMIC SOUND: https://share.epidemicsound.com/TPWpod (30-day free trial + discount)

🎙Microphone: BLUE YETI NANO: (USA) https://amzn.to/3iM7RyB | (VN) https://shope.ee/5ACk21I0Lg--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 10, 2022
S1E68 Yêu một tôi không hoàn hảo
1296

“Những năm gần đây, tôi gần như từ bỏ việc “tranh đấu” với chính bản ngã của mình để thay đổi, mà ngược lại, nương vào những phẩm chất “không hoàn hảo” vốn có để tìm hiểu chính mình và phát triển bản thân một cách phù hợp hơn…” 🖋 Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/yeu-mot-toi-khong-hoan-hao/

🎁 Tập podcast tặng kèm 10% giảm giá gói hội viên trên Fonos: https://fonos.vn/goi-hoi-vien?code=thepresentwriter

📌CREDIT:

Nội dung & Giọng nói: Chi Nguyễn

Biên tập âm thanh: Thảo Nguyên: https://www.instagram.com/thaonguyenreads

🎼ÂM NHẠC: EPIDEMIC SOUND: https://share.epidemicsound.com/TPWpod (30-day free trial + discount)

🎙Microphone: BLUE YETI NANO: (USA) https://amzn.to/3iM7RyB | (VN) https://shope.ee/5ACk21I0Lg

☕️ ỦNG HỘ: BUY ME A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/presentwriter

🔖Khoá học làm blog MIỄN PHÍ: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

👋 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

📮EMAIL:

contact@thepresentwriter.com (cá nhân)

business@thepresentwriter.com (công việc)

👩‍🎨CONTENT:

Blog: https://thepresentwriter.com/blog/

YouTube #1: The Present Writer: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

YouTube #2: Balance with Chi: https://www.youtube.com/c/BalancewithChi/


--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 07, 2022
S1E67 5 Lý do để đọc sách nhiều hơn (từ quan điểm của một người viết)
1330

Ai cũng biết đọc sách là một thói quen tốt. Tuy nhiên, tại sao ngày nay ta vẫn cần đọc sách trong khi đã có rất nhiều lựa chọn đọc khác (như blog, báo mạng, forum...). Tập podcast này phân tích 5 lý do cần đọc sách nhiều hơn, từ quan điểm của một người viết và tác giả sách. 

Bài viết gốc: https://www.instagram.com/p/BjbGRbcn45y/

Cuốn sách nói "Bắt đầu với câu hỏi tại sao" (Simon Sinek) miễn phí trên Fonos: https://fonos.vn/tpw-start-with-why (hết hạn 31/3/2022)

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho

Biên tập podcast: Thảo Nguyên https://www.instagram.com/thaonguyenreads/

👋 COME SAY HI

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

YouTube: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

Website/Blog: https://thepresentwriter.com/

Email: contact@thepresentwriter.com

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Mar 27, 2022
S1E66 Luôn bắt đầu với câu hỏi "Tại sao"
1583

Khi đối diện với một mục tiêu lớn, đa phần mọi người đặt câu hỏi: "Làm sao?" -- làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, để có thể thực hiện và theo đuổi mục tiêu lâu dài, trước hết ta cần phải có câu trả lời rõ ràng, mạnh mẽ cho câu hỏi: “Tại sao?”. Tập podcast này sẽ giúp bạn nhận ra tầm quan trọng của "một cái tại sao mạnh mẽ" (a strong why) và làm cách nào để tìm ra mục đích rõ ràng cho từng mục tiêu mình muốn theo đuổi. 

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/luon-bat-dau-voi-cau-hoi-tai-sao/

Cuốn sách nói "Bắt đầu với câu hỏi tại sao" (Simon Sinek) miễn phí trên Fonos: https://fonos.vn/tpw-start-with-why (hết hạn 31/3/2022)

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho

Biên tập podcast: Thảo Nguyên https://www.instagram.com/thaonguyenreads/

👋 COME SAY HI

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

YouTube: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

Website/Blog: https://thepresentwriter.com/

Email: contact@thepresentwriter.com

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Mar 21, 2022
S1E65 Đôi điều về tình yêu
1240

"Đôi khi nghe những câu chuyện về chia tay, tôi cảm thấy mình may mắn vì đã kết hôn và ổn định cuộc sống. Mặc dù không ai biết trước ngày mai sẽ như thế nào nhưng ít nhất ở hiện tại, tôi đã đi qua giai đoạn "đau đầu, đau tim" của thời yêu đương mng mơ, lãng mạn, kỳ cục, ngượng ngùng, bất ổn ngày trước (quá nhiều tính từ để miêu tả giai đoạn này!). Nhưng cũng vì đã ổn định, tôi cảm thấy đau lòng hơn khi thấy những cặp đôi ở bên nhau nhiều năm mà vẫn chia tay; đôi khi tôi và Joe vẫn nhìn nhau và đùa rằng: "Nếu bọn mình không thành vợ chồng thì dành cả tuổi thanh xuân quen nhau để làm gì?" Nhưng nhìn lại, yêu đương có lẽ cũng là một cuộc hành trình hơn là đích đến, và dù có sống bên nhau mãi hay không đi chăng nữa, chúng ta cũng học được ít nhiều khi yêu. Vì thế, hôm nay, tôi muốn viết đôi điều tản mạn về tình yêu..."

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/doi-dieu-ve-tinh-yeu/

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho

Biên tập podcast: Thảo Nguyên https://www.instagram.com/thaonguyenreads/


👋 COME SAY HI

Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/

Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter

YouTube: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/

Website/Blog: https://thepresentwriter.com/

Email: contact@thepresentwriter.com

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Feb 14, 2022
S1E64 Ba lời khuyên tệ nhất từ mình (tự thú)
2839

Trong suốt gần 6 năm viết lách và làm nội dung trên The Present Writer, mình đã từng đưa ra rất nhiều lời khuyên về cuộc sống và phát triển bản thân. Tất cả những lời khuyên này đều xuất phát từ tâm ý tốt, mong muốn các bạn trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng và cảm hứng để sống tích cực hơn. Tuy nhiên, thời gian trôi qua với sự trưởng thành của chính bản thân mình, mình nhìn lại và thấy một số lời khuyên của mình trước đây chưa thực sự thỏa đáng, đầy đủ và thực tế. 

Bởi vậy, trong tập podcast này, mình sẽ “đấu tố” chính bản thân mình 🙈 để chỉ ra cho các bạn thấy tại sao mình thay đổi suy nghĩ về những lời khuyên cũ và phân tích làm cách nào bạn có thể áp dụng được lời khuyên của người khác vào hoàn cảnh của mình một cách tốt nhất.

Mở đầu năm mới với tập podcast đặc biệt này, mình muốn thể hiện hướng đi mới trong nội dung của TPW: chân thực hơn, sâu sắc hơn và “hoàn hảo một cách thiếu hoàn hảo” hơn nữa.

Cập nhật tái bản: "Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản": https://www.subscribepage.com/tpwbooks

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Feb 07, 2022
S1E63 "Quân tử khắt khe với mình, tiểu nhân khắt khe với người"
1486

Từ câu nói: "Quân tử khắt khe với mình, tiểu nhân khắt khe với người" (Khổng Tử), tập podcast bàn về cách đối nhân xử thế của mọi người trong xã hội, và làm sao để đối xử công bằng với bản thân và người khác trong xã hội rối ren này. 

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jan 25, 2022
S1E62 Bài học từ những chuyến bay
1450

"Lần đầu tiên tôi lên máy bay là năm 19 tuổi, bay lần đầu nhưng lại là một trong những chuyến đi xa nhất – hơn 18 tiếng ngồi máy bay sang Mỹ và Peru. Kể từ đó, hơn 10 năm qua, cuộc đời tôi gắn bó với các chuyến bay. Tôi bay rất nhiều, đa phần một mình, và thường đi những chặng dài. Bởi vậy, tôi có nhiều thời gian suy nghĩ, lắng nghe, quan sát con người và sự việc xung quanh. Tôi nhận ra rằng, mình đã học được rất nhiều điều thú vị giữa những chuyến bay..."

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/viet-giua-nhung-chuyen-bay/

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jan 17, 2022
S1E61 Peer Pressure: Áp lực đồng trang lứa
2685

Áp lực đồng trang lứa là gì và làm sao ta có thể kiểm soát nó? Tập podcast này bàn về áp lực đồng trang lứa dưới hai góc nhìn — hai cảm nhận thường gặp ở các bạn trẻ.


--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jan 06, 2022
S1E60 Tuổi 20 - Những năm tháng quyết định cuộc đời (Book Review)
1541

Tập podcast này đọc lại bài review một trong những cuốn sách mình thích nhất về tâm lý và tuổi trẻ: “Tuổi 20 – Những năm tháng quyết định cuộc đời” (The Defining Decade) của Tiến sĩ/Nhà tâm lý học Meg Jay. 

Ở thời điểm thực hiện tập podcast này, bản tiếng Việt của cuốn sách dường như đã bán hết (bản tiếng Anh vẫn bán trên Amazon và bạn có thể đọc bản điện tử qua Kindle). Tuy nhiên, mình hy vọng tập podcast này, cùng với bài blog review gốc và phần dịch (do chính mình cất công chọn dịch) từ năm 2017 dưới đây sẽ giúp bạn tiếp cận gần hơn với cuốn sách:

Book review: https://thepresentwriter.com/book-review-tuoi-20-meg-jay/

Dịch trích đoạn: https://thepresentwriter.com/trich-doan-tuoi-20-meg-jay/


--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Dec 21, 2021
S1E59 People Pleaser: Làm sao thoát khỏi cảm giác luôn phải chiều lòng, đón ý người khác?
2154

Từng là một "people pleaser" (tuýp người luôn cố gắng làm người khác hài lòng) trong hàng chục năm liền, mình hiểu cảm giác lo lắng phập phồng khi từ chối một ai đó, sợ hãi khi nghĩ người ta sẽ nói điều gì đó không hay về mình, lúng túng trong giao tiếp vì không đoán được "ẩn ý" từ đối phương để chiều lòng họ và bị chê là "không khéo léo"...  

Nhưng hành trình phát triển bản thân, tìm lại về với bản thể gốc và an yên trong tâm hồn đã dạy cho mình rằng: Cuộc đời của cá nhân là quan trọng hơn tất cả, không ai nên sống chỉ để chiều lòng, đón ý người khác -- đặc biệt là những người không coi trọng mình. 

Tập podcast này chia sẻ suy nghĩ của mình về "people pleaser" và kể lại hành trình của mình để thoát khỏi những "gông cùm, xiềng xích" đến từ quá khứ của một "people pleaser". 

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Dec 13, 2021
S1E58 5 điều quản lý tài chính cá nhân làm thay đổi cuộc đời tôi
1476

"Đối với tôi, việc hiểu biết hơn về quản lý tiền (chứ không hẳn là kiếm được thêm nhiều tiền) khiến cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Nó giúp ta vững tâm hơn, tự tin hơn để nhìn vào những góc khuất trong cuộc sống của mình mà trước đây ta từng sợ, từng ngại chạm đến"

Tập podcast này nêu ra 5 thay đổi lớn nhất tôi có được từ quá trình học quản lý tài chính cá nhân. Hy vọng nó có thể truyền cảm hứng cho bạn bắt tay vào kiểm soát tài chính của mình, dù bạn đang ở vị trí nào trên thước đo về “tự do tài chính” đi chăng nữa.

----

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/5-dieu-quan-ly-tai-chinh-lam-thay-doi-cuoc-doi-toi/

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Dec 06, 2021
S1E57 “Khi học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện”
1795

Từ câu nói: “Khi học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện”, tập podcast bàn về tư duy tiếp thu trong học tập và cuộc sống, cũng như cách chúng ta có thể mở lòng để đón nhận “quý nhân”, kiến thức và cơ hội mới đến bên mình.

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Nov 29, 2021
S1E56 Giáo dục: Tròn hay Méo?
1231

""Tròn" là từ thường xuyên hiện ra trong đầu tôi khi học về giáo dục, văn hoá và xã hội Châu Á. "Tròn" trong từ tròn trịa, tròn vo; tròn có nghĩa là trong cuộc sống mong muốn lớn nhất là không va chạm vào ai, không sóng gió, mong muốn cân bằng, điều hoà tất cả mọi việc, và cao hơn nữa là hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng tại sao mọi người vẫn tung hô những mẫu người tự tin, vẫn dạy con “phải là chính mình”, làm sao có thể vừa tự tin/vừa là chính mình mà lại vừa “nghe ngóng” mọi người xung quanh và chiều lòng tất cả được? Phải chăng là phải Méo, là phải chấp nhận có những cái mình khác người, sẽ có va chạm, có xung đột nhưng được sống đúng với bản thân. Kiểu như tôi biết mọi người sẽ thích hơn nếu tôi thế này, thế kia, nhưng tôi chỉ có như thế thôi, miễn là tôi không hại đến ai, cứ để tôi là tôi..."

Vậy giáo dục, nên là "tròn" hay "méo"?

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/tron_hay_meo/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Nov 24, 2021
S1E55 Bạn có thực sự cần bảo hiểm?
1684

Kỳ đầu tiên du học tại Mỹ, mình có trải nghiệm kinh hoàng khi đang nằm trên bàn nha sĩ, thuốc tê cứng quai hàm vẫn phải gọi về Việt Nam để hỏi ý kiến gia đình trước khi chữa răng vì quá lo sợ do không có bảo hiểm. Gần 8 năm trôi qua, trải nghiệm đó đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của mình về bảo hiểm và thúc đẩy mình tìm hiểu sâu hơn về đề tài này. Tập podcast này bàn về bản chất của bảo hiểm, những hiểu lầm thường gặp, và tầm quan trọng của việc “hiểu đủ - mua đúng” khi tham gia bảo hiểm, cũng như vai trò của bảo hiểm với tài chính cá nhân.

Ủng hộ The Present Writer

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Nov 12, 2021
S1E54 Squid Game & Bao đồng
2792

Được truyền cảm hứng bởi bộ phim Hàn Quốc đình đám: "Squid Game" (Trò chơi con mực), tập podcast này bàn về một nét tính cách đặc biệt của một số người (trong đó có mình): Bao đồng -- quan tâm và hy sinh hết mình cho những người không thân thiết hoặc cho những hoạt động cộng đồng; nhưng đồng thời lại thiếu quan tâm đến người thân, thậm chí khiến người thân chịu thiệt thòi để dành sự tốt đẹp cho người lạ. Bạn có nét tính cách này hoặc biết những ai có nét tính cách này không? Nghe tập podcast và chia sẻ với mình nhé! 

Tập podcast này được đồng hành bởi Fonos, ứng dụng sách nói bản quyền bằng tiếng Việt. Fonos đang phối hợp với các đơn vị xuất bản lớn để tặng rất nhiều sách nói, truyện ngủ miễn phí trên ứng dụng. Thính giả The Present Writer podcast có thể nghe sách tặng miễn phí trên: https://fonos.vn/thepresentwriter

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Nov 01, 2021
S1E53 Chồng tôi đã dạy cho tôi điều gì về bình đẳng giới?
1483

"Vốn tự cho mình là mẫu phụ nữ hiện đại, tiên tiến, ủng hộ nữ quyền, tôi đôi lúc cũng phải cúi đầu thừa nhận rằng chồng tôi—trớ trêu thay, một người đàn ông!—đã dạy cho tôi những bài học đắt giá về bình đẳng giới như thế nào."

Đọc bài viết gốc tại: https://thepresentwriter.com/chong-toi-binh-dang-gioi/

Tập podcast này được đồng hành bởi Fonos, ứng dụng sách nói bản quyền bằng tiếng Việt. Fonos đang phối hợp với các đơn vị xuất bản lớn để tặng rất nhiều sách nói, truyện ngủ miễn phí trên ứng dụng. Thính giả The Present Writer podcast có thể nghe sách tặng miễn phí trên: https://fonos.vn/thepresentwriter

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Oct 19, 2021
S1E52 Trưởng thành
937

Có bao giờ bạn tự hỏi: “Trưởng thành” có nghĩa là gì? Đôi khi nhìn vào gương, tôi tự hỏi mình đang ở đâu trên quãng đường đời này. Nếu cuộc đời là một bộ phim dài tập, tôi hiện đang ở tập thứ mấy? Nếu sau này có người viết tiểu sử về tôi, họ sẽ viết giai đoạn này ở chương thứ mấy? Ở thời điểm này, tôi đã đi được bao nhiêu phần của cuộc đời?

Tập podcast này được đồng hành bởi Fonos, ứng dụng sách nói bản quyền bằng tiếng Việt. Fonos đang phối hợp với các đơn vị xuất bản lớn để tặng rất nhiều sách nói, truyện ngủ miễn phí trên ứng dụng. Thính giả The Present Writer podcast có thể nghe sách tặng miễn phí trên: https://fonos.vn/thepresentwriter 

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Oct 15, 2021
S1E51 Tại sao “sống đúng với chính mình” lại khó như vậy?
1934

Tập mới nhất của The Present Writer Podcast phân tích những điểm hạn chế trong tư duy con người và hoàn cảnh sống—những yếu tố tạo ra rào cản cho việc sống đúng với chính mình. Đăng ký Webinar 16/10/2021: https://vibeji.com/baola/workshop/228

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Oct 09, 2021
S1E50 Cái cây cho đi
2432

Từ cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng thế giới của tác giả Shel Silverstein: “The Giving Tree” (“Cái cây cho đi” hay “Cây táo yêu thương”), tập podcast này bàn về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Con cái nên có thái độ như thế nào khi nhận tình yêu và sự hy sinh của cha mẹ? Cha mẹ nên làm gì để thể hiện tình thương cho con nhưng vẫn giữ những ranh giới nhất định cho bản thân mình?

Tập podcast này được đồng hành bởi Fonos, ứng dụng sách nói bản quyền bằng tiếng Việt. Fonos đang phối hợp với các đơn vị xuất bản lớn để tặng rất nhiều sách nói, truyện ngủ miễn phí trên ứng dụng. Thính giả The Present Writer podcast có thể nghe sách tặng miễn phí trên: https://fonos.vn/thepresentwriter.

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Sep 25, 2021
S1E49 Đừng chờ cơ hội tới
1974

Tại sao không nên chờ đợi cơ hội (công việc, học tập, mối quan hệ...) trong mơ tới thì mới bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình? Tập podcast nêu ra 3 lý do thực tế nhất, dựa vào cuộc hành trình nhiều năm thăng trầm theo đuổi "công việc trong mơ" tại Mỹ của Chi Nguyễn. 

Ủng hộ The Present Writer

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Sep 17, 2021
S1E48 Bạn có thực sự "khác người"?
2419

Khi nghe ai đó nói về sự "khác người", mình thường nhận thấy hai khía cạnh đối lập: (1) Bạn cảm thấy tự ti về sự khác biệt của mình, thấy mình lạc lõng, bơ vơ, bị mọi người dè bỉu, xa lánh; HOẶC (2) Bạn cảm thấy tự tin khi có cái tôi độc đáo, đi ngược lại với số đông và tự hào về sự khác biệt của mình. Nhưng chúng ta có thực sự "khác người" như mình nghĩ? Và đâu là cái nhìn trung dung, cân bằng giữa hai thái cực đối lập này? Tập podcast phân tích các khía cạnh phức tạp của chủ đề ít ai nhắc tới này. 

Ủng hộ The Present Writer


--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Sep 06, 2021
S1E47 Nhìn cuộc sống dưới góc độ dữ liệu (data)
1520

Bốn bài học cuộc sống mình học được trong hơn 2 năm làm Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst). Đọc thêm về Data Analyst: https://thepresentwriter.com/data-analyst/

Tập podcast này được đồng hành bởi Fonos, ứng dụng sách nói bản quyền bằng tiếng Việt. Thính giả The Present Writer podcast được tặng một cuốn sách miễn phí trên link: https://fonos.vn/thepresentwriter. Ngoài ra, trong tháng 8/2021, Fonos và Alpha Books đang thực hiện chiến dịch: "Sách nói miễn phí cho ngày cách ly" tặng 200,000 lượt nghe miễn phí cho 10 tựa sách bán chạy nhất trên Fonos: https://fonos.online/sach-noi-mien-phi/


--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Aug 30, 2021
S1E46 Ánh sáng & Bóng tối
2077

Lấy cảm hứng từ câu nói: "The darker the darkness, the brighter the light" (Bóng tối càng tối thì ánh sáng càng sáng), tập podcast này chia sẻ quan điểm của mình về tích cực-tiêu cực, thành công-thất bại, may mắn-không may mắn trong cuộc đời.

Tập podcast này được đồng hành bởi Fonos, ứng dụng sách nói bản quyền bằng tiếng Việt. Thính giả The Present Writer podcast được tặng một cuốn sách miễn phí trên link: https://fonos.vn/thepresentwriter. Ngoài ra, trong tháng 8/2021, Fonos và Alpha Books đang thực hiện chiến dịch: "Sách nói miễn phí cho ngày cách ly" tặng 200,000 lượt nghe miễn phí cho 10 tựa sách bán chạy nhất trên Fonos: https://fonos.online/sach-noi-mien-phi/

Đọc/nghe thêm về: "Cú sốc và bước ngoặt đầu đời của tôi"

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Aug 22, 2021
S1E45 Điều tệ nhất của việc học Giáo dục
1359

Tập podcast này kể lại những chuyện không vui trong quá khứ của mình khi còn đi học và lý do tại sao mình theo đuổi ngành Giáo dục như một cách “thay đổi quá khứ”. Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/dieu-te-nhat-cua-viec-hoc-giao-duc/

Tập podcast này được đồng hành bởi Cambly, ứng dụng học tiếng Anh 1:1 với người bản ngữ. Áp dụng code “TPW07” để được giảm giá 50% cho khóa học 12 tháng kèm sách học từ vựng IELTS (mã hết hạn 31/7 và chỉ áp dụng ở Việt Nam): https://www.cambly.com/en/student/subscribe?referralCode=tpw07

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jul 29, 2021
S1E44 Chuyện gì xảy ra sau khi ước mơ thành sự thật?
2111

Mọi người thường nói về giai đoạn hình thành ước mơ và hành trình biến ước mơ thành sự thật, nhưng ít ai nói đến những gì xảy ra SAU KHI đã đạt được ước mơ. Có thật là khi đạt được ước mơ rồi thì cuộc đời sẽ tự khắc lên chín tầng mây xanh, mọi việc đều trở nên tốt đẹp, hoàn hảo từ đây? Tập podcast này kể lại những điều xảy đến với mình sau khi trở thành Giáo sư đại học tại Mỹ và những gì mình đang làm để vượt lên cảm giác trống trải và lạc lõng “hậu ước mơ”.

"Balance with Chi" channel

"Have A Sip" guest episode

Ủng hộ The Present Writer

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jul 20, 2021
S1E43 Ai cũng chỉ nghĩ về mình?
1858

Có thật là mọi người ai cũng chỉ nghĩ về bản thân trước nhất? Làm sao để cảm thấy bớt lạc lõng, cô đơn khi những người xung quanh luôn ích kỷ, so bì? Tập podcast phân tích nhiều khía cạnh của vấn đề này, dựa vào một câu chuyện mới xảy ra với người bạn thân của mình. 

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jun 26, 2021
S1E42 Yêu/Ghét sách self-help
1168

Tại sao dòng sách self-help vừa mang lại cho mình nhiều cảm hứng nhất, mà lại vừa gây ra cho mình nhiều khó chịu nhất? Giá trị của dòng sách này là ở đâu?

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/yeu-ghet-sach-self-help/

Khoá học làm blog miễn phí: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jun 19, 2021
S1E41 Lợi ích của phát triển chậm (slow growth)
2366

Mọi người ai cũng muốn tiến bộ thật nhanh, làm việc gì cũng phải thấy kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên, là một người từng trải qua nhiều giai đoạn phát triển thanh trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, mình ngày càng nhận thấy và trân trọng hơn những lợi ích đến từ giai đoạn phát triển chậm (slow growth). Tập podcast này sẽ đi sâu phân tích các khía cạnh tích cực của slow growth từ trải nghiệm rất riêng của mình. 

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jun 17, 2021
S1E40 Tìm về nơi an toàn của tâm hồn
1223

Nơi an toàn (safe place) của tâm hồn là gì? Làm sao ta có thể tạo ra và tìm về nó mỗi khi cảm thấy bất an, chông chênh trong cuộc sống? Trong tập podcast đặc biệt này, mình kể lại hành trình trị liệu tâm lý của mình và giới thiệu một bài tập đơn giản giúp bạn bình tâm hơn khi đối diện với những ký ức không vui của mình. 

Ủng hộ cho The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jun 08, 2021
S1E39 Làm gì khi cảm thấy tuyệt vọng?
1100

"Khi tuyệt vọng, ta cảm thấy mình rơi vào một vũng lầy đen tối, càng cố dẫy ra nó càng lún sâu hơn, và càng lún sâu hơn ta càng cảm thấy lo sợ, tuyệt vọng, không lối thoát. Nhưng rồi sớm hay muộn ta cũng sẽ hiểu rằng, cách duy nhất để thoát khỏi vũng lầy tuyệt vọng đó là tìm về giải thoát và bình an nơi tâm hồn, nơi ta học cách tự cắt dây cởi trói, bước ra khỏi màn đêm đen tối của riêng mình. Nhưng làm sao rút ngắn được khoảng thời gian đau khổ và đến với sự giác ngộ bình an sớm nhất?"

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/lam-gi-khi-cam-thay-tuyet-vong/

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jun 05, 2021
S1E38 Tại sao mình chỉ làm podcast độc lập (solo podcast)?
1794

Để đánh dấu sự kiện The Present Writer Podcast lên top đầu bảng xếp hạng podcast Việt Nam (Oaaaa....Cảm ơn các bạn thính giả rất nhiều!), mình làm một tập podcast đặc biệt, kể lại câu chuyện "hậu trường" đằng sau việc làm podcast, tại sao mình quyết định chỉ làm solo podcast và bài học mình rút ra được từ việc làm sáng tạo. 

Ngoài ra, mình cũng chia sẻ một số băn khoăn về tương lai của The Present Writer Podcast và muốn lắng nghe ý kiến của các bạn thính giả cho vấn đề này. 

Sau khi nghe tập podcast, hãy gửi tin nhắn cho mình hoặc email: contact@thepresentwriter.com để nói lên ý kiến của bạn nhé! 

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
May 17, 2021
S1E37 Framework định hướng tương lai
714

Để tìm hướng đi cho tương lai (như chọn ngành nghề, kinh doanh, sáng tạo...), ta cần dựa vào những tiêu chí gì? Tập podcast này đưa ra một framework (mô hình) đơn giản, được truyền cảm hứng bởi triết lý Ikigai của người Nhật, nhằm giúp mọi người vạch ra những bước đi vững chắc cho tương lai.

Mô hình Ikigai (tương tự như trong podcast): https://tuoitre.vn/triet-ly-ikigai-cua-nguoi-nhat-cho-cuoc-song-hanh-phuc-dai-lau-20180224094215087.htm

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 26, 2021
S1E36 Tư duy hạn chế về tiền
1027

Các bạn trẻ thường có những hạn chế nào trong tư duy về tiền bạc? Tập podcast này được truyền cảm hứng từ những suy nghĩ sai lầm của mình trong quá khứ và những bài học mình góp nhặt được từ quá trình trưởng thành và (buộc phải) độc lập tài chính sau khi ra nước ngoài. 


Bài viết về tài chính cá nhân: https://thepresentwriter.com/category/lam-sao-de-toi-uu-hoa-cuoc-song/tu-chu-tai-chinh/

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 25, 2021
S1E35 Bài học đến từ mái tóc
915

Trước khi có mái tóc dài, mượt, nâu tự nhiên như ngày nay, mình từng để tóc ngắn kiểu "tomboy" trong hơn 10 năm, rồi 10 năm sau đó là nhuộm tóc, dập tóc, uốn tóc, là tóc... đến hư hết cả đầu (chưa kể tốn không biết bao nhiêu tiền 🙈). Khoảng gần 10 năm trở lại đây, từ khi ra nước ngoài, mình quyết định để lại kiểu tóc tự nhiên, dễ chăm sóc, hạn chế tối da hoá chất. Tại sao mình có sự thay đổi này? Và quá trình thay đổi ấy đã dạy cho mình bài học gì về cuộc sống?

Một podcast giản dị nhưng chứa đựng thông điệp đặc biệt về sự trưởng thành. 

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 24, 2021
S1E34 Người khác nghĩ gì về mình?
1005

Bạn có bao giờ chần chừ trước một quyết định nào đó vì ý nghĩ: "Liệu người khác sẽ nghĩ gì về mình?" Tập podcast này đưa ra 3 ý tưởng để giúp bạn vượt qua sự ngần ngại, thiếu tự tin, sợ hãi trước đánh giá của người khác để thực hiện những dự định mà bạn hằng mong muốn. 

Khoá học làm blog miễn phí: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 23, 2021
S1E33 Quyết định & Khám phá (Decision & Discovery)
964

Đâu là sự khác biệt giữa Quyết định và Khám phá? Tại sao nhiều người bị kẹt lại ở khâu quyết định? Tập podcast này được truyền cảm hứng bởi một cuộc thảo luận trên Clubhouse. 


Khám phá bản thân qua các bài test khoa học: https://thepresentwriter.com/hieu-va-song-dung-voi-chinh-minh-bang-nhung-bai-test-khoa-hoc/

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 22, 2021
S1E32 Thu nhỏ lại quá khứ
1031

"Khi còn trẻ ta thường nghĩ rằng chuyện xảy ra với mình là to tát lắm, mãi mãi không thể quên được, không thể vượt qua được. Nhưng dần lớn lên, trải nghiệm nhiều hơn, ta nhìn lại và nhận ra chuyện ngày xưa chỉ như một dấu chấm nhỏ trên bức tranh cuộc đời, không có gì đáng phải vật vã, đau khổ, lo âu vì nó đến thế"

Instagram post "Let It Go": https://www.instagram.com/p/CB4NuWIpkP2/

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 21, 2021
S1E31 Thực tế & Phim Hàn
1406

Thực tế thì khác gì so với phim Hàn Quốc? & Phim Hàn Quốc đã dạy cho mình điều gì về thực tế? Tập podcast được truyền cảm hứng bởi bộ phim: "Something in the rain" (hay "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi")

[Đây là tập đầu tiên trong series mỗi ngày một tập podcast trong vòng một tuần #7daypodcastchallenge mà mình tự tạo ra để thúc đẩy bản thân chia sẻ nhiều hơn những nguồn cảm hứng tích cực hàng ngày]

Bộ phim Something in the rain: https://en.wikipedia.org/wiki/Something_in_the_Rain

Ủng hộ cho The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 20, 2021
S1E30 Năm thứ nhất đại học của mình
1529

Tập podcast này kể lại những bài học của mình trong năm thứ nhất đại học (văn hoá, nhầm tưởng, học tiếng Anh, khó khăn, đi làm tình nguyện...). Qua đó, mình chia sẻ một số lời khuyên cho các bạn trẻ sắp bước vào cổng trường đại học hoặc đang ở những năm đầu đại học đầy mông lung. 

Video: Từ 0 điểm tiếng Anh đến tiến sĩ tại Mỹ: https://youtu.be/cf2WOaUvXBs

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 11, 2021
S1E29 Chuyện hình thức
1499

Trong tập podcast đặc biệt này, mình chia sẻ 3 bài học mình có được từ khi còn nhỏ đã giúp mình tự tin hơn về bản thân và bỏ ngoài tai những lời khen, chê về ngoại hình. 

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Apr 03, 2021
S1E28 Nhìn nhận về Tiếng Anh
1181

Tại sao cách ta nhìn nhận về tiếng Anh lại quan trọng? 

📓 Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/hoc-tieng-anh-cho-nguoi-lo-co-phan-3-nhin-nhan-ve-tieng-anh/

🎙 Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Mar 27, 2021
S1E27 Cú sốc và bước ngoặt đầu đời của tôi
1182

Podcast kể lại câu chuyện—cú sốc—xảy ra năm cuối cấp 3 đã làm mình rẽ hướng, thay đổi dự định tương lai. 

Video dựa vào bài viết: https://thepresentwriter.com/cu-soc-va-buoc-ngoat-dau-doi-cua-toi/

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/


--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Mar 12, 2021
S1E26 Tại sao không quá sớm để nghĩ về việc nghỉ hưu?
1636

Khái niệm “nghỉ hưu” thường nghe rất xa vời trong giới trẻ. Tuy vậy, trong tập podcast này, mình phân tích tại sao tuổi trẻ (20, 30+) lại là lứa tuổi thích hợp nhất để bắt đầu suy nghĩ, tính toán và lên kế hoạch cho thời kỳ nghỉ hưu sau này.

Trào lưu FIRE: https://thepresentwriter.com/trao-luu-fire/

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Mar 06, 2021
S1E25 Ngừng so sánh bản thân và ghen tỵ với người khác
1088

Có câu: “Comparison is the losing battle” (so sánh là một cuộc chiến bại), ý nói dù bạn có là ai, dù cho có thành công, hạnh phúc đến mức nào, bạn sẽ luôn tìm ra điều để “dìm” mình xuống mỗi khi so sánh với người khác. So sánh chỉ khiến ta cảm thấy thất vọng về bản thân, thấy xã hội tiêu cực đầy rẫy bất công, thấy ai ai cũng may mắn hơn mình. Trong tập podcast này mình chia sẻ về bản chất của so sánh, đố kỵ và cách chúng ta có thể làm để chế ngự cảm xúc này và đưa bản thân ra khỏi những sân si, muộn phiền trong cuộc sống.

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Feb 26, 2021
S1E24 Sống một cuộc sống trong mơ
1588

Một ngày trong mơ của bạn như thế nào? Bạn tỉnh dậy làm gì trước nhất, dành thời gian cho ai, ăn trưa món gì, ở ngôi nhà như thế nào, bạn cảm thấy ra sao...? Những câu hỏi tưởng như đơn giản và mông mơ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn khi so sánh với cuộc sống hiện tại của bạn. Trong tập podcast này, hãy cùng mình làm một bài tập tư duy, dựa theo khoá học Simple Habits của Matt D'Avella (https://slowgrowth.com/), để có cái nhìn mới mẻ về giấc mơ của mình. Kết quả của bài tập này thực sự đã làm mình sửng sốt.

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Feb 24, 2021
S1E23 Cảm giác thuộc về
1405

Nhiều người cho rằng cảm giác thuộc về chỉ đến từ một phía—khi ta cảm thấy thoải mái, tự nhiên trong một môi trường, một tập thể nào đó. Nhưng thực chất, cảm giác thuộc về phải đến từ hai phía—ta chỉ cảm thấy thực sự “thuộc về” đâu đó khi nơi ấy chào đón, ủng hộ và tạo điều kiện cho ta được là chính mình.

Trong tập podcast này, mình phân tích cảm giác thuộc về ở nhiều hoàn cảnh khác nhau và đưa ra lời khuyên cho những ai (như mình) từng cảm thấy lạc lõng, chơi vơi trong môi trường mình sống, học tập và làm việc.

✨Support The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Feb 17, 2021
S1E22 Người ấy...
1589

Liệu sau này tôi có may mắn gặp được một nửa của mình không? Liệu tôi có nhận ra được người ấy không? Liệu người ấy có làm cho tôi hạnh phúc đến mức nhận ra cuộc sống trước đây—cuộc sống mà tôi tưởng là tươi vui, đầm ấm—hóa ra lại cô đơn đến như thế? “Người ấy” là ai, đang ở đâu, đang làm gì? Có biết đến sự tồn tại bé nhỏ của tôi trong vũ trụ bao la này không?

Video essay dựa trên bài viết "Người ấy" (2018): https://thepresentwriter.com/nguoi-ay/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Feb 14, 2021
S1E21 Thiếu gắn kết gia đình?
1248

Có bao giờ bạn cảm thấy thiếu gắn kết với gia đình? Bạn cảm thấy tủi thân, cô đơn và cả tội lỗi khi nghĩ về mối quan hệ của mình với các thành viên trong gia đình? Tin mình đi, bạn không đơn độc. Rất nhiều người (bao gồm cả mình) cũng từng có những cảm xúc như thế. Tập podcast này phân tích ý nghĩa của sự gắn kết và gợi ý một số thay đổi trong tư tưởng để bạn có thể cải thiện mối quan hệ của mình với gia đình.

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Feb 09, 2021
S1E20 TẾT: Những điều tuyệt nhất của Tết (từ một người không thích Tết)
896

Tâm sự thật của một người con xa nhà, dù không thích Tết nhưng vẫn yêu và nhớ nha da diết trong những ngày Tết.

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/nhung-dieu-tuyet-nhat-cua-tet-tu-mot-nguoi-khong-thich-tet/

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Feb 06, 2021
S1E19 Bình ổn tâm lý trong mùa dịch
643

Những ngày gần đây, cả nước xôn xao trước tin dịch COVID-19 bùng phát trở lại trong cộng đồng. Mọi người ai cũng lo lắng, thấp thỏm, nhất lại đúng vào dịp Tết cổ truyền đã sát tới gần. Tập podcast này là 3 lời khuyên của mình để giúp mọi người cân bằng tâm lý ở thời điểm nhạy cảm này. 

Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Feb 03, 2021
S1E18 Thay đổi tư duy để viết lại quá khứ
995

Không ai có thể quay ngược dòng thời gian để xoá đi những kỷ niệm không vui của mình trong quá khứ. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là thay đổi tư duy của mình ở thời điểm hiện tại mà thôi.

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/thay-doi-tu-duy-de-viet-lai-qua-khu/

Workshop của Chi: https://vibeji.com/baola/h/chi-nguyen

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jan 22, 2021
S1E17 Đối diện với KỲ VỌNG
1067

Kỳ vọng là thứ mà ai cũng có. Kỳ vọng khiến ta có niềm tin vào tương lai, nhưng cũng khiến ta thất vọng nếu thực tế không được như mong muốn. Vậy làm sao để đặt kỳ vọng đúng chỗ và nuôi dưỡng cái nhìn tích cực vào cuộc sống đầy ắp kỳ vọng này?

*Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/ren-luyen-tu-duy-tich-cuc-phan-4-ky-vong/

**Ủng hộ cho podcast: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jan 08, 2021
S1E16 Giọng nói "ngắn lưỡi" đã dạy cho tôi điều gì về cuộc sống?
1356

Tập podcast kể lại trải nghiệm của mình — một người sinh ra với cái lưỡi ngắn và những gì mình học được khi trở thành YouTuber/Podcaster và buộc phải mang chất giọng "ngắn lưỡi" này ra ngoài thế giới :)

*Ủng hộ cho podcast: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Jan 05, 2021
S1E15 Lần đầu mình gặp Jack Ma và những bài học
952

Năm 2008, giữa thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mình (khi đó là một cô sinh viên 19 tuổi) có cơ duyên gặp Jack Ma, người sáng lập Alibaba tại một hội nghị kinh tế. Chỉ bằng một bài phát biểu ngắn gọn, bác Jack Ma đã dạy cho mình nhiều bài học đáng giá, có những bài học mà phải tới 12 năm sau mình mới thực sự thấm thía và đủ kiến thức để ứng dụng vào cuộc sống. 

Đọc thêm các bài viết về quản lý tài chính trên blog: https://thepresentwriter.com/category/lam-sao-de-toi-uu-hoa-cuoc-song/tu-chu-tai-chinh/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Dec 26, 2020
S1E14 Một cuộc hành trình của âu lo
1177

Cùng mình bước qua một cuộc hành trình của âu lo. Video essay dựa trên bài viết xuất bản năm 2017 trên blog The Present Writer: https://thepresentwriter.com/mot-chuyen-phieu-luu-cua-tam-hon/

Giúp mình tiếp tục các dự án sáng tạo bằng việc ủng hộ cho The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Dec 12, 2020
S1E13 Khi đối diện với thất bại...
1138

Tập podcast bàn về một chủ đề mà ai cũng từng gặp phải nhưng ít người muốn nhắc đến, đó là: thất bại. 

Ủng hộ cho các dự án sáng tạo của The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Dec 05, 2020
S1E12 Chủ nghĩa tối giản & Bài viết viral
1308

Trong tập podcast này, chúng ta sẽ cùng nghe lại bài viết "Tại sao tôi sống theo chủ nghĩa tối giản"—một trong những bài viết của mình có hiệu ứng viral—và tâm sự một chút về câu chuyện đằng sau một bài viết viral.

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/tai-sao-toi-song-theo-chu-nghia-toi-gian-minimalism/

Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản: https://shp.ee/u5nxkv5

Khoá học làm blog: https://www.subscribepage.com/a1z5x3

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Nov 24, 2020
S1E11 Bài học từ ba lần xin việc thành công tại Mỹ
1793

Tập podcast này kể lại câu chuyện ba lần mình xin việc thành công tại Mỹ và những bài học mình rút ra từ những trải nghiệm này. Chi tiết hơn về câu chuyện trên blog: https://thepresentwriter.com/3-lan-xin-viec

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Nov 18, 2020
S1E10 Người ta nói trên đời này có ba loại bạn
952

Người ta nói trên đời này có ba loại bạn: Bạn vì một lý do nào đó, bạn ở một thời điểm nào đó, và bạn cho cả đời (friends for a reason, friends for a season, and friends for a lifetime). Một bài viết cùng với những tâm sự gần đây của mình về tình bạn: https://thepresentwriter.com/nguoi-ta-noi-tren-doi-nay-co-ba-loai-ban/

7 bước cơ bản để tạo blog: https://thepresentwriter.com/tao-blog/--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Oct 24, 2020
S1E9 29 năm tập làm "người phụ nữ Việt"
1280

Ở tuổi 29, tôi tự hỏi: Liệu mình đã trở thành “người phụ nữ Việt” thực sự hay chưa? 

Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/29-nam-tap-lam-nguoi-phu-nu-viet/

Cách lập blog thành công: https://thepresentwriter.com/tao-blog/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Oct 16, 2020
S1E8 Như thế nào là được truyền cảm hứng?
958

"Câu chuyện đêm muộn" về một lần mình được truyền cảm hứng, cùng đôi lời tản mạn về sự ghen tị và tiêu cực trên mạng xã hội.

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Oct 10, 2020
S1E7 Con đường đến trường em đầy mưa bay
917

Audio essay kể lại câu chuyện năm đầu du học của mình (cùng những lần yếu đuối, tủi thân và mít ướt). Bài viết gốc tại đây: https://thepresentwriter.com/con-duong-den-truong-em-day-mua-bay/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Oct 02, 2020
S1E6 Tại sao con gái ghét con gái?
1262

Bạn có bao giờ bị mắc kẹt giữa một nhóm con gái đang châu đầu vào “đấu tố” lẫn nhau hoặc đang xì xào về một đứa con gái khác không có mặt ở đó và bạn tự hỏi: “Tại sao con gái lại có thể ghét nhau đến thế?!”  https://thepresentwriter.com/tai-sao-con-gai-ghet-con-gai/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Sep 25, 2020
S1E5 Bàn về "BÓC PHỐT" hay khủng hoảng truyền thông
2011

"Bóc phốt" hay khủng hoảng truyền thông là một đề tài rất gây tranh cãi. Trong tập podcast này, mình phân tích hiện tượng "bóc phốt" đối với thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu cá nhân, đồng thời đưa ra một số giải pháp giúp doanh nghiệp/cá nhân vượt lên cú phốt và lấy lại được tên tuổi của mình. 

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Sep 18, 2020
S1E4 Bạn đang sống cho hiện tại, quá khứ, hay tương lai?
542

"Bạn đang sống cho hiện tại, quá khứ, hay tương lai?" là một trong những bài viết đầu tiên mình thực hiện trên blog The Present Writer. Đây cũng là lời lý giải cho tên gọi của blog và chữ ký "Be Present" của mình ở cuối mỗi bài viết. Tái hiện lại bài viết bằng hình thức video essay sinh động, mình hy vọng bạn có thể chạm gần hơn tới trải nghiệm của mình—một người từng bận rộn, vội vã, lo toan đến lạc lối tới một người sống chậm hơn, tập trung vào hiện tại hơn và hạnh phúc hơn.   

Đọc bài viết gốc kèm video và audio tại: https://thepresentwriter.com/ban-dang-song-cho-hien-tai-qua-khu-hay-tuong-lai/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Sep 12, 2020
S1E3 Đại học hay "học đại"?
685

Tập podcast ngày hôm nay là một audio essay dựa vào bài viết "Đại học hay 'học đại'?" được đăng trên blog The Present Writer từ năm 2016 (viết lần đầu năm 2013). Trong tập podcast này, mình chia sẻ câu chuyện mình "suýt" chọn nhầm trường đại học, những suy nghĩ của mình xung quanh chuyện chọn trường của bản thân và những người sống quanh mình. Một mùa tựu trường của tân sinh viên sắp đến rồi, mình chúc các bạn có quyết định đúng đắn nhé! Đọc bài viết gốc tại: https://thepresentwriter.com/dai-hoc-hay-hoc-dai/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Sep 04, 2020
S1E2 Trò chuyện hướng nghiệp cho giới trẻ -- cùng Thu Duong UPenn
4418

Tập podcast này là phần ghi âm lại buổi nói chuyện giữa Chi và chị Dương Thị Thư (Thu Duong), Tiến sĩ Sinh học ở University of Pennsylvania (UPenn). Chi chia sẻ lại quá trình mình học phổ thông tại Việt Nam, việc chọn trường Đại học, và con đường sang Mỹ du học Thạc sĩ và Tiến sĩ. Chi cũng chia sẻ tại sao mình chọn học ngành Giáo dục và công việc Data Analyst hiện tại. Video buổi nói chuyện này đăng trên kênh YouTube: Thu Duong UPenn. 

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Aug 29, 2020
S1E1 Từ Podcast đến Blog và ngược lại
1229

Chào mừng bạn đến với tập đầu tiên của The Present Writer Podcast! Tập này có tiêu đề: "Từ Podcast đến Blog và ngược lại". Sở dĩ có tiêu đề này là bởi mình sẽ chia sẻ với các bạn hai câu chuyện: (1) Mình đã trở thành Blogger chuyên nghiệp từ một Podcast như thế nào? và (2) Tại sao mình lại quyết định mở ra kênh Podcast này.  http://thepresentwriter.com/

--- Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Aug 24, 2020