Tâm Sự Tài Chính

By Trịnh Công Hoà

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Investing

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 1
Reviews: 0

Description

Kênh Podcast chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân, phát triển bản thân, độc lập tài chính, đầu tư, chi tiêu, kiếm thu nhập thụ động và tâm sự các trải nghiệm về tài chính cá nhân. Những tâm sự này của Hòa xuất phát từ những trải nghiệm chân thật của mình. Hòa hy vọng rằng giúp ích cho các bạn một điều nhỏ nhoi nào đó để các bạn hiểu rõ về tiền bạc, cách sử dụng tiền bạc và làm cho cuộc sống của bạn luôn tốt hơn Chúc các bạn luôn vui vẻ và hành phúc trong cuộc sống. Được thực hiện bởi Admin Blog tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/ Liên hệ: Email:tiencuatoi.vn@gmail.com Zalo: 0944 325 488

Episode Date
#123 | Cách vượt qua: Sợ hãi và Hoài nghi khi tích lũy tài sản.
01:01:50

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 01, 2022
#122| Những cách kiếm sống mà mình đã trải qua
00:26:07

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 24, 2022
#121| Tích lũy vàng cẩn thận các loại tiền phí, tiền công ăn mòn lợi nhuận - Phap Mong show
01:24:13

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 17, 2022
#120| Kinh nghiệm xương máu tích lũy vàng (SJC, vàng nhẫn)
00:43:23

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 10, 2022
#119 | Hai cách giúp mình biến ước mơ Độc Lập Tài Chính trở thành hiện thực
00:21:28

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 03, 2022
#118|Bắt đầu tích lũy tài sản từ lúc nào là tốt nhất ?
00:24:26

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Aug 28, 2022
#117| Động lực nào để tích lũy tài sản LÂU DÀI
01:27:25

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Aug 20, 2022
#116|Trải nghiệm để tự học và sống tốt hơn
00:10:43

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Aug 13, 2022
#115|Cách để làm thành công một việc nhỏ
00:17:48

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Aug 06, 2022
#114|Cách tự tạo niềm vui cho bản thân
00:22:47
Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi. Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670 Đầu tư sở hữu các quỹ hàng đầu Việt Nam tại Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66 Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541 Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân. Các khóa học Miễn Phí: +Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí +Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí + Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí Liên hệ: Zalo: 0944 325 488 Email: tiencuatoi.vn@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jul 30, 2022
#113| Làm sao để có sức khỏe tài chính bền vững
00:21:14

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jul 23, 2022
#112|Bí quyết sống sót khi làm nghề tự do - Chia sẻ của PhotoGrapher Đoàn Văn Thắng
01:20:30

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jul 16, 2022
#111 | Tư duy xây dựng thu nhập thụ động
01:28:53

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jul 09, 2022
#110| 5 thoái quen thay đổi cuộc đời mình
00:27:41

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jul 02, 2022
#109 | Điểm khởi đầu của hành trình tích lũy tài sản
00:16:01

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jun 25, 2022
#108| Bí quyết tự học đầu tư tích sản
01:13:19

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jun 18, 2022
#107|Những cuộc gọi lừa đảo tiền bạc
00:37:16
Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi. Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670 Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541 Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân. Các khóa học Miễn Phí: +Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí +Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí + Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí Liên hệ: Zalo: 0944 325 488 Email: tiencuatoi.vn@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jun 11, 2022
#106 | 4 Thói quen chi tiêu nhấn chìm vào nghèo khó
00:32:04

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jun 04, 2022
#105|Cách thu hút tiền bạc
00:32:20

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
May 28, 2022
#104| Cách tiêu tiền luôn có lời
00:27:49

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
May 21, 2022
#103 | Học cách tiêu tiền
00:25:36

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
May 14, 2022
#102 | Cách vượt qua nỗi sợ khi thị trường chứng khoán giảm điểm
00:19:01

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
May 09, 2022
#101| Tư duy thoát nợ chắc chắn thành công
00:30:03

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
May 07, 2022
#100| 5 nấc thang tài chính cuộc đời
00:22:10

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Apr 30, 2022
#99|Nợ nần có đáng sợ lắm không ?
00:28:59

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Apr 23, 2022
#98| 7 hàng rào ngăn chặn mất tiền đầu tư tài sản
00:26:12
Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi. Tích sản quỹ đầu tư tại Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66 Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670 Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541 Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân. Các khóa học Miễn Phí: +Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí +Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí + Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí Liên hệ: Zalo: 0944 325 488 Email: tiencuatoi.vn@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Apr 21, 2022
#97 | Cách dùng tiền để đổi lấy thời gian cho bản thân
00:24:38

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Apr 16, 2022
#96 | Tư duy để có thời gian cho bản thân mình ?
00:19:13

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Apr 10, 2022
#95| Tư duy tiền bạc của mình thay đổi như thế nào ???
00:22:52

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Apr 02, 2022
#94| Quản lý tài chính gia đình bền vững và hạnh phúc
00:21:11

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 27, 2022
#93| Khái niệm vỡ lòng về trái phiếu và những yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu
00:23:03

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 23, 2022
#92|Mình đã kiếm được 1 tỷ tài sản đầu tiên chỉ nhờ ba chữ cái này
00:27:55

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 19, 2022
#91|Kỉ niệm 7 năm viết Blog và 4 giá trị đắt giá mình nhận được
00:15:30

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 14, 2022
#90|Hiểu rõ về tích sản cổ phiếu để có lợi nhuận tốt nhất
00:54:47

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 12, 2022
#89| Làm việc tự do thì tăng thu nhập như thế nào?
00:26:54

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 05, 2022
#88|Cách tăng thu nhập khi là một nhân viên văn phòng chính hiệu
00:35:32

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Feb 26, 2022
#87|Khi nào nên nghỉ việc
00:34:31

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Feb 20, 2022
#86 | Học được bao nhiêu thứ khi còn đi làm thời Sinh Viên
00:24:32

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Feb 12, 2022
#85| Tiền mừng tuổi ngày tết làm sao để có ý nghĩa
00:10:47

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Feb 09, 2022
#84|Làm sao để có cảm xúc bình an trong đầu tư tài sản
00:12:39

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jan 15, 2022
#83| Tính thanh khoản tài sản - Tiêu chí quan trọng cần xem xét trước khi đầu tư
00:12:50

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jan 08, 2022
#82|Tiền Tốt và Tiền Tệ. Những ý nghĩa sâu sắc đằng sau bài hát "mang tiền về cho mẹ" của Đen Vâu
00:21:08

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jan 01, 2022
#81| Giá trị mà Hòa đã nhận ra trong năm 2021
00:13:43

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Dec 26, 2021
#80|Khoản đầu tư siêu lợi nhuận hơn cả Bất động sản, cổ phiếu, Bitcoin..
00:13:43

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Dec 18, 2021
#79| Hiểu được 2 từ này, cuộc sống tài chính chắc chắn thịnh vượng
00:20:54

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Dec 11, 2021
#78 | Workshop: Hiểu về tiền bạc và cách quản trị tài chính cá nhân với người trưởng thành.
01:39:49

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem nội dung video Podcast này trên Youtube để có trải nghiệm tốt hơn: https://www.youtube.com/watch?v=ZyV5HARv3TU&t=289s

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Dec 04, 2021
#77 | Những công việc mang lại nhiều bài học đang nhớ cho mình.
00:31:11

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Nov 27, 2021
#76|Kinh doanh thất bại để tìm thấy bản thân mình thực sự muốn gì | Cafe Tài Chính Online
00:31:11

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Nov 20, 2021
#75| Kiếm tài sản online tạo dòng tiền thụ động đầu tư Bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản |Cafe tài chính online
01:06:35

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Nov 13, 2021
#74 | Tài sản vô hình và những giá trị to lớn với mỗi người
00:22:23

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Nov 06, 2021
#73| Quản lý tài chính cá nhân và độc lập tài chính cho Sinh viên - Workshop Đại Học Hà Nội
01:30:01

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Nov 03, 2021
#72 | Ba tài sản tăng trưởng làm giàu ai cũng nên có
00:22:23

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 30, 2021
#71| Sáu tài sản tạo thu nhập cố định
00:20:19

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 23, 2021
#70 | Số đặc biệt ngày 20.10: Chìa khóa tài chính để phụ nữ luôn hạnh phúc
00:15:39

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 20, 2021
#69| Đừng để giá trị bản thân mình nhạt phai
00:18:04

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 16, 2021
#68 | Bắt đầu đầu tư chủ động để không bị lạc hậu - Chia sẻ bạn Phong (phapmong) - Nhà đầu tư F0"
01:08:38

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 09, 2021
#67| Năng lượng của Tiền Bạc
01:08:38

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Tham gia tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/uhehhi169

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 07, 2021
#66 | Tiền nhiều để làm gì ?
00:25:42

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 03, 2021
#65 | Ba tài sản giá trị lớn nhất cuộc đời mình
00:21:51

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 25, 2021
#64 | Hiểu thấu về tiền để kiếm tiền vui vẻ
00:25:59

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem thêm kênh youtube TienCuaToi Official

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 19, 2021
#63 | Bạn sẽ làm gì nếu dư tiền trong túi ?
00:25:59

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem thêm kênh youtube TienCuaToi Official

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 15, 2021
#62 | Nếu thiếu cái này thì đầu tư không thể thành công được
00:10:42

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem thêm kênh youtube TienCuaToi Official

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 11, 2021
#61 | Tháp tài sản là gì ? Nên xây dựng tháp tài sản như thế nào ?
00:10:15

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem thêm kênh youtube TienCuaToi Official

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ: 

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 04, 2021
#60 | Đầu tư không kỳ hạn lãi suất cao là gì ? Có nên tham gia đầu tư không?
00:17:03

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem thêm kênh youtube TienCuaToi Official

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Aug 29, 2021
#59 | 5 sai lầm lớn nhất trong đầu tư tài sản của mình.
00:19:59

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem thêm kênh youtube TienCuaToi Official

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Aug 22, 2021
#58 | Mình đang đầu tư những tài sản gì ???
00:20:02

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem thêm kênh youtube TienCuaToi Official

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Aug 14, 2021
#57 | Ở nhà giãn cách xã hội kiếm thu nhập thứ 2 như thế nào ?
00:20:02

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem thêm kênh youtube TienCuaToi Official

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Aug 07, 2021
#56|Cổ phiếu nào tích sản tốt nhất
00:22:54

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem thêm kênh youtube TienCuaToi Official

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jul 31, 2021
#55 | Cách gia tăng thu nhập để đầu tư tài sản
00:11:40

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jul 24, 2021
#54 | Tích sản cổ phiếu như thế nào để an toàn và bền vững | Tâm Sự Tài Chính
00:20:03

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jul 17, 2021
#53| Lãi suất kép 5 sản phẩm tài chính bạn nên biết
00:09:46

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jul 10, 2021
#52 | Tài chính sẽ luẩn quẩn nếu thiếu cái này
00:17:09

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jul 03, 2021
#51 | 5 Cuốn sách tài chính cá nhân và đầu tư mà mình thấy rất hay.
00:17:09

Danh sách  5 cuốn sách tài chính cá nhân và đầu  tư mà mình thấy rất hay

1. Đồng tiền hạnh phúc - KenHonda

2.Nghệ thuật quản lý tài chính cá nhân - Brian Tracy

3. Đầu tư tài chính - Bodie -  Kane - Marcus

4. Nhà đầu tư thông minh - Benjamin Graham

5. Bước đi ngẫu nhiên trên phố wall - Malkiel

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí


--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jun 27, 2021
#50. Kiếm được tiền khi đầu tư cổ phiếu dài hạn như thế nào
00:21:38

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jun 19, 2021
#|49. Bất ngờ kiếm tiền an toàn và hiệu quả với Quỹ ETF
00:21:38

Xem video hướng dẫn về đầu tư quỹ ETF: https://bit.ly/3cCC8i7 

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jun 12, 2021
#48 | Bài học đắt giá đầu tư hộ kinh doanh
00:27:22

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jun 05, 2021
#47 | Tài sản đắt giá nhất
00:12:58

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
May 29, 2021
#46 | Nợ nần là thất bại hay là thử thách
00:20:12

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
May 22, 2021
#45|Đầu tư Bình An
00:19:41

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
May 15, 2021
#44 | Sáu cách tạo dòng tiền thụ động mà mình thường làm
00:24:06

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
May 09, 2021
#43 | Cho Vay Ngang Hàng P2P Lending Và Nhưng điều cần phải biết.
00:20:24

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
May 01, 2021
#42| Hai mục tiêu trước tuổi 30 của mình
00:20:36

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Apr 24, 2021
#41 | Kế hoạch tài chính cá nhân | Tâm Sự Tài Chính
00:18:10

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Apr 17, 2021
#40 | Tâm sự những ngày không may | Tâm Sự Tài Chính
00:16:26

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Apr 10, 2021
#39 | Hiểu tiền để có tiền vui vẻ | Tâm Sự Tài Chính
00:24:33

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.


Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.


Các khóa học Miễn Phí:


+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí


+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí


+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Apr 04, 2021
#38 | Làm sao tránh các ứng dụng đầu tư tài chính lừa đảo
00:15:39

5 gợi ý cơ bản để các bạn có thể tránh được các kênh lừa đảo tài chính.

  1. Tính pháp lý của đơn vị quản lý ứng dụng.
  2. Mục đích sử dụng vốn của ứng dụng
  3. Ông chủ của ứng dụng và các cổ đông sở hữu là ai?
  4. Mô hình kinh doanh kiếm tiền của ứng dụng là gì?
  5. Thời gian hoạt động và những đánh giá của người dùng trên thị trường.

.............................................................................................

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản online tại công ty chứng khoán Techcom Securities. https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan

Các khóa học Miễn Phí:

Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí 

Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 27, 2021
#37 | Luôn nghèo nếu thiếu mục tiêu tài chính | Tâm sự tài chính
00:15:39

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản online tại công ty chứng khoán Techcom Securities. https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan

Các khóa học Miễn Phí:

Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí 

Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 21, 2021
#36 | Kiếm tiền với Quỹ đầu tư như thế nào
00:15:58

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản onlineđầu tư Quỹ tại công ty chứng khoán Techcom Securities : https://tcbs.com.vn/

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 13, 2021
#35 | Kế hoạch tài chính nào để Blogger thành công - Bí mật biến Blog thành một tài sản dòng tiền.
00:26:30

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi. 

- Video bài giảng về Lập kế hoạch tài chính cá nhân cho Blogger: https://youtu.be/ICplvAYCYAk

- Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan 

- Mở tài khoản online tại công ty chứng khoán Techcom Securities. https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Các khóa học Miễn Phí:

+ Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí 

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí 

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí


--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 10, 2021
#34 | Kiếm tiền với Trái phiếu Doanh Nghiệp| Tâm sự tài chính
00:12:34

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản onlineđầu tư Quỹ tại công ty chứng khoán Techcom Securities : https://tcbs.com.vn/

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Mar 06, 2021
#33| Kiếm tiền với Cổ Phiếu
00:21:32

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản onlineđầu tư Quỹ tại công ty chứng khoán Techcom Securities : https://tcbs.com.vn/

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Feb 27, 2021
#32 | Bốn kênh đầu tư tài chính cơ bản | Tâm Sự Tài Chính
00:12:36

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản onlineđầu tư Quỹ tại công ty chứng khoán Techcom Securities : https://tcbs.com.vn/

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí


--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Feb 24, 2021
#31 | Ngày vía thần tài - Mua vàng thế nào có lợi
00:14:07

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Xem thêm các video về đầu tư vàng tại Kênh Youtube TienCuaToi

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan

Các khóa học Miễn Phí: 

Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí 

Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí


--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Feb 21, 2021
#30 | 5 Tài sản kiếm lời | Tâm Sự Tài Chính
00:11:56

Chúng ta sinh ra chỉ biết đến tiền làm công cụ giao dịch mua bán thôi. Chứ chưa biết giá trị của nó trong việc tích lũy và sinh lời. Vậy làm thế nào để có thể sinh lời được thêm tiền từ tiền của mình. Chỉ có tài sản sinh lời sẽ giúp cho chúng ta làm điều đó. Tiền sẽ mua tài sản và tài sản làm tiền của mình nhân lên. Đó chính là nguyên tắc làm giàu mà bao tỷ phú đang làm.

 Thế giới ngày càng phẳng và nó tạo cơ hội cho tất cả mọi người được làm giàu. Postcast này rất chân thành của tôi vào đầu năm 2021 này, hy vọng thêm góc nhìn cho bạn. Hiểu thêm về các tài sản này bạn nền vào trang Blog tài chính cá nhận TienCuaToi.vn để tham khảo nhé.

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản onlineđầu tư Quỹ tại công ty chứng khoán Techcom Securities : https://tcbs.com.vn/

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Feb 13, 2021
#29 | Năm 2020 làm gì và được gì | Tâm sự tài chính
00:12:04
1 năm đầy sóng gió không chỉ với nền kinh tế việt nam và thế giới. Nhưng tôi đã học được rất nhiều bài học quý giá từ nó. Tôi có cơ hội được nhìn sâu hơn và bản thân mình. Tôi có cơ hội thay đổi các thói quen của bản thân mình Và Tôi thấy mình tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi Blog TienCuaToi. Nếu nghe Postcast của tôi thì đùng tiếc một comment để hiểu về nhau hơn bạn nhé. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Feb 06, 2021
#28 | Giá trị của đồng tiền - Tâm Sự Tài Chính
00:16:15

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.vn

Blog chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jan 30, 2021
#27 | Bao nhiêu tiền mới gọi là Đủ - Tập sự Tài Chính
00:16:39

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi

Học thêm các kiến thức tài chính cá nhân tại:

Blog tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/tiencuatoi?sub_confirmation=1

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jan 23, 2021
#26 | Tiết kiệm Tài sản - Tâm Sự Tài Chính
00:17:40

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản online tại công ty chứng khoán Techcom Securities. https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Xem các kiến thức đầu tư tài chính tại website: https://tiencuatoi.vn/

Học các kiến thức cơ bản về tài sản tài chính tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmhKY3MhIRPeFS25zyt2g9w

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jan 17, 2021
#25 | Đa cấp - Tâm sự tài chính
00:13:21

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi

Học thêm các kiến thức tài chính cá nhân tại:

Blog tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/tiencuatoi?sub_confirmation=1

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jan 09, 2021
#24|Đầu Tư Thụ Động - Tâm Sự Tài Chính
00:15:37

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản online tại công ty chứng khoán Techcom Securities. https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Xem các kiến thức đầu tư tài chính tại website: https://tiencuatoi.vn/

Học các kiến thức cơ bản về tài sản tài chính tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmhKY3MhIRPeFS25zyt2g9w

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan

Các khóa học Miễn Phí:

Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí 

Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí


--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Jan 02, 2021
#23 | "Biến Blog trở thành một tài sản online" Chia sẻ của anh Ngọc Đến Rồi- Tâm Sự Tài Chính
00:47:21
Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi. Xin chào các bạn thân mến Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một trải nghiệm Radio thú ví hơn về những minh chứng thực tế trong việc đầu tư tri thức để kiếm những nguồn thu nhập online toàn thời gian và biến chiếc Blog trở thành một tài sản online giá trị.  Tất cả thời gian và công sức, trí tuệ sẽ tạo nên một chiếc Blog vô cùng giá trị. Nó sẽ tạo ra những nguồn thu nhập tuyệt với cho những người sở hữu nó. Khách mời trong show này là anh Nguyễn Anh Ngọc.  Chủ nhân của Blog Ngocdenroi.com. Đây là một trong những Blog chia sẻ kiến thức và hướng dẫn viết Blog chuyên nghiệp nổi tiếng trên internet. Tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ nhìn thấy nhiều góc nhìn mới từ những tâm sự và chia sẻ rất có giá trị từ anh Ngọc. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi Blog TienCuaToi.vn Xem thêm các bài viết khác về Blog: https://tiencuatoi.vn/category/blog Học thêm các kiến thức tài chính cá nhân tại: Blog tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/ Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/tiencuatoi?sub_confirmation=1 Cảm ơn các bạn rất nhiều. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Dec 26, 2020
#22 | Đồng Tiền Hạnh Phúc - Tâm Sự Tài Chính
00:18:46

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Học thêm các kiến thức tài chính cá nhân tại:

Blog tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/tiencuatoi?sub_confirmation=1

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Support for show:

Trịnh Công Hoà, STK: 19021142238886, Techcombank Hai Bà Trưng.

or Paypal: paypal.me/trinhconghoa

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Dec 19, 2020
#21 | Lạm phát ơi - Sao ai cũng mất tiền - Tiền Của Tôi đã đi đâu - Tâm Sự Tài Chính
00:16:48

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi

Học thêm các kiến thức tài chính cá nhân tại:

Blog tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/tiencuatoi?sub_confirmation=1

Cảm ơn các bạn rất nhiều.


--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Dec 12, 2020
#20 | Thu nhập thụ động - Tâm sự tài chính
00:16:34

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi

Học thêm các kiến thức tài chính cá nhân tại:

Blog tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/tiencuatoi?sub_confirmation=1

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan

Các khóa học Miễn Phí:

Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí 

Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Dec 05, 2020
#19 | Những câu chuyện đầu tư mất tiền của tôi - Tâm Sự Tài Chính
00:20:13

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Học thêm các kiến thức tài chính cá nhân tại:

Blog tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/tiencuatoi?sub_confirmation=1

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Support for show: 

Trịnh Công Hoà, STK: 19021142238886, Techcombank Hai Bà Trưng.

or Paypal: paypal.me/trinhconghoa

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Nov 28, 2020
#18 | Tài sản tôi muốn có - Tâm Sự Tài Chính
00:15:22

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản online tại công ty chứng khoán Techcom Securities. https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Xem các kiến thức đầu tư tài chính tại website: https://tiencuatoi.vn/

Học các kiến thức cơ bản về tài sản tài chính tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmhKY3MhIRPeFS25zyt2g9w

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Nov 21, 2020
#17| Cảm Xúc Đầu Tư - Tâm Sự Tài Chính
00:15:40

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Nov 14, 2020
#16| Kiên nhẫn - Tâm sự tài chính
00:13:16

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Nov 07, 2020
#15| Tôi phải bắt đầu học đầu tư như thế nào - Tâm sự tài chính
00:18:37

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Nov 01, 2020
#14| Lòng tham - Tâm Sự Tài Chính
00:19:01

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 25, 2020
#13| Trải nghiệm cuộc sống - Tâm Sự Tài Chính
00:19:09

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 18, 2020
#12| Thói quen - Tâm Sự Tài Chính
00:19:34
Blog TienCuaToi --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 10, 2020
#11| Tâm sự về cuốn sách đầu tiên của tôi: Bí quyết sở hữu tài sản dòng tiền online - Tâm Sự Tài Chính
00:09:03

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 10, 2020
#10| Sự tự tin trong tôi - Tâm sự tài chính
00:16:14

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Oct 03, 2020
#9| Bao nhiêu tiền mới Giàu -Tâm Sự Tài Chính
00:15:46

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 26, 2020
#8 | Tâm Sự Nợ Nần - Tâm Sự Tài Chính
00:15:25

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 22, 2020
#7 |Đầu tư không rủi ro - Tâm Sự Tài Chính
00:18:10
Blog TienCuaToi --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 19, 2020
#6 | Đầu tư hay Đánh bạc
00:20:44
Blog TienCuaToi --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 17, 2020
#5 | Có nên buồn khi thị trường chứng khoán giảm
00:06:14
Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 17, 2020
#3 | Làm giàu bằng tiết kiệm hay tăng thu nhập
00:28:19
Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 17, 2020
#4 | Phương pháp đầu tư cổ phiếu của Tôi
00:19:14

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Các khóa học Miễn Phí:

+Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

+Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

+ Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

Liên hệ:

Zalo: 0944 325 488

Email: tiencuatoi.vn@gmail.com


--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 16, 2020
#2 | Tài sản và Tiêu Sản
00:17:48
Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 16, 2020
#1 | Tài sản dòng tiền
00:12:51

Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

Mở tài khoản online tại công ty chứng khoán Techcom Securities. https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

Thảo luận đầu tư cổ phiếu trên Facebook: Cộng đồng nhà đầu tư TCBS trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongnhadaututcbs

Xem các kiến thức đầu tư tài chính tại website: https://tiencuatoi.vn/

Học các kiến thức cơ bản về tài sản tài chính tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmhKY3MhIRPeFS25zyt2g9w

Chương trình Coaching Smart Finance - Lập kế hoạch tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/tai-chinh-ca-nhan

Các khóa học Miễn Phí:

Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí 

Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 16, 2020
Giới thiệu chuyên mục Tâm Sự Tài Chính
00:02:55
Xin chào Anh/chị và các bạn thân mến. Tui muốn chia sẻ những tâm sự, trải nghiệm và hiểu biết của tôi về tài chính. Mong rằng sẽ giúp ích thêm cho các bạn mở rộng thêm vốn kiến thức hiểu biết của mình --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message
Sep 16, 2020