Giang ơi Radio

By Giang ơi Radio

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Education

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 11
Reviews: 0
Episodes: 26

Description

Cảm ơn các bạn đã đến với Giang Ơi Radio, mình là Giang và ở đây mình tản mạn về chuyện làm người lớn.

Episode Date
#26 - người lớn ở riêng
00:12:58
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã ra ở riêng
Apr 28, 2023
#25 - người lớn cô đơn
00:22:49
Mình là Giang, mình là người lớn và mình thỉnh thoảng cũng cô đơn
Mar 16, 2023
#24 - người lớn tạm biệt năm cũ
00:14:41
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đang tạm biệt năm cũ
Dec 31, 2022
#23 - người lớn chơi trung thu
00:17:22
Mình là Giang, mình là người lớn và mình chơi trung thu
Sep 07, 2022
#22 - người lớn FOMO
00:18:18
Mình là Giang, mình là người lớn và thỉnh thoảng mình cũng FOMO
May 24, 2022
#21 - người lớn đi đẻ
00:24:49
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi đẻ
Apr 16, 2022
#20 - người lớn mang bầu
00:11:20
Mình là Giang, mình là người lớn và mình mang bầu
Nov 26, 2021
#19 - người lớn quá tải mạng xã hội
00:22:58
Mình là Giang, mình là người lớn và mình (thỉnh thoảng cũng) bị quá tải mạng xã hội.
Sep 17, 2021
#18 - người lớn đi thi
00:21:40
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã đi thi rất nhiều cuộc thi.
Jul 26, 2021
#17 - người lớn cảm thấy... già
00:15:41
Mình là Giang, mình là người lớn và mình cảm thấy già thật là già!
May 29, 2021
#16 - người lớn đón năm mới
00:12:00
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đón năm mới.
Jan 17, 2021
#15 - người lớn chết đi
00:19:13
Mình là Giang, mình là người lớn và một ngày nào đó mình sẽ chết.
Dec 03, 2020
#14 - người lớn bị PMS
00:08:45
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đang bị PMS.
Oct 19, 2020
#13 - người lớn ở căn hộ
00:12:49
Mình là Giang, mình là người lớn và mình sống ở căn hộ.
Jul 30, 2020
#12 - người lớn thích đẹp
00:16:14
Mình là Giang, mình là người lớn và mình thích đẹp.
Jun 11, 2020
#11 - người lớn ở thành phố lớn
00:13:40
Mình là Giang, mình là người lớn và mình ở thành phố lớn.
Jun 02, 2020
#10 - người lớn đi du lịch
00:12:57
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi du lịch.
May 05, 2020
#9 - người lớn ở nhà
00:19:15
Mình là Giang, mình là người lớn và mình ở nhà.
Apr 14, 2020
#8 - người lớn thất tình
00:11:47
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã từng thất tình.
Mar 05, 2020
#7 - người lớn nghỉ lễ
00:07:11
Mình là Giang, mình là người lớn và mình nghỉ lễ.
Apr 30, 2019
#6 - người lớn đi máy bay
00:06:26
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi máy bay.
Jan 07, 2019
#5 - người lớn chuyển nhà
00:11:35
Mình là Giang, mình là người lớn và mình chuyển nhà.
Nov 26, 2018
#4 - người lớn đi làm
00:08:47
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi làm.
Apr 28, 2018
#3 - người lớn dọn nhà
00:06:27
Mình là Giang, mình là người lớn và mình dọn nhà.
Mar 08, 2018
#2 - người lớn nuôi mèo
00:06:37
Mình là Giang, mình là người lớn và mình nuôi mèo.
Feb 28, 2018
#1 - người lớn đi siêu thị
00:06:17
Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi siêu thị.
Jan 16, 2018