Pensjonskonto

By Pensjonskonto AS

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Non-Profit

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 0
Reviews: 0

Description

Vi gir informasjon om pensjon og egen pensjonskonto. Du får tips om pensjon, sparing og hva du bør gjøre før du blir pensjonist.

Episode Date
Lurer du også på hva er AFP er?
1183

Lurer du også på hva pensjonsordningen AFP er? I denne podcasten forklarer Svein Aartun Bye, assisterende direktør i fellesordningen hva AFP er og hvordan denne kvalifiseringsordningen fungerer.

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller noen helt spesielle vilkår. Blant annet må du være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår.

Jun 27, 2022
Pensjonsalderen kommer til å øke
265

Pensjonsutvalget kommer til å foreslå at vi skal øke pensjonsalderen i Norge. Christl Kvam, kommunedirektør, i Hamar sitter i pensjonsutvalget og forklarer i denne sendingen av Pensjonskonto hva utvalget arbeider med.

Pensjonsutvalget skal revidere den ti år gamle pensjonsreformen, beskrive om den er økonomisk og sosialt bærekraftig, samt komme forslag til endringer. En av endringene er at pensjonsalderen øker. Vi må erkjenne at blir flere eldre som lever lengre som fører til at pensjonskostnadene vokser. Vi kommer derfor til å få en pensjonsreform som vil motivere oss til å jobbe lenger.

May 12, 2022
Pensjonskonto møter pensjonsprofessor
1762

Axel West Pedersen er det nærmeste man kommer pensjonsprofessor. Han er ansatt i en stilling som er delt mellom NOVA og Institutt for sosialfag ved OsloMet. Han er utdannet statsviter ved Universitetet i Aarhus og har doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999). Pedersens forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom.

Han er medlem i pensjonsutvalget som skal vurdere pensjonsreformen. I dette opptaket forteller han han om utvalgets mandat og hvordan de arbeider. Mandatet: .......... skal beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget skal videre se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft.........

Pedersen kommer i denne sendingen inn på alleårsregelen, valgfri pensjonsalder på nøytrale vilkår og levealdersjustering – delingstallet.

Mar 31, 2022
Det norske folk har tillit til Folketrygden
1331

Anne Skevik Grødem ved Institutt for samfunnsforskning har undersøkt hvilken tillit nordmenn har til Folketrygden og hvordan de forholder seg til pensjonssystemet vårt. Noen av funnene hennes peker på at mange nordmenn kan mer enn de tror om pensjon, men også at de er skeptiske til pensjonsforhold de ikke har kontroll på. Nordmenn er født i riktig land så lenge de arbeider, tjener penger opparbeider seg rettigheter i folketrygden og får pensjonssparing fra arbeidsgiver. Når vi opparbeider rettigheter må vi tro på at vi kan trekke på dem en gang i fremtiden. Folk stoler mer på tjenestepensjonen sin, enn Folketrygden som er prisgitt politikeres påfunn. Folk over 55 har mer tillitt til pensjonssystemet enn de som er 30. Det er ikke så rart, da det er vanskelig å spå om fremtiden. Særlig for en tredveåring som først vet hva hen får i pensjon om 35 til 45 år. Spareordningen i privat sektor blir viktigere for de yngre, jo flere år det spares jo mer penger får man på den kontoen sin. Grødem har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Blant de viktigste forskningsinteressene hennes finner vi familiepolitikk, sammenlignende velferdspolitikk, fattigdom og marginalisering, og migrasjon som en utfordring for velferdspolitikken.

Feb 03, 2022
De fleste av oss blir over 90 år gamle!
1152

Pensjonskonto møter Astri Syse, seniorforsker i SSB. Hun forteller oss hvordan befolkningssammensetningen kommer til å bli i fremtiden. Syse, som har spesialisert seg i befolkningsstatistikk og -framskrivinger, sier at vi blir flere eldre enn unge om bare ti år. Flere eldre som blir flere år eldre samtidig som fødselsratene er lave, kommer til å kreve noen tøffe prioriteringer fra våre politikere. Bli med og hør hva Astri har å si om det.

Jan 25, 2022
Blir vi eldre og holder oss friskere lengre? Hør hva Folkehelseinstituttet sier.
1073

Vi har hørt at vi blir eldre og holder oss friske lengre, kan det stemme? Bli med inn og hør hva Seniorforsker Heine Strand i Folkehelseinstituttet sier om det. Vi blir i hvert fall flere pensjonister.

Nov 02, 2021
Pensjonskonto møter Yngvar Andersen
1376

Pensjonskonto møter Yngvar Andersen, hele Norges Yngvar, kjent fra NRK-programmet Puls. Han er en norsk friidrettsutøver, utdannet ved Norges Idrettshøyskole som satset tidlig på karriere som personlig trener. Han er forfatter av en rekke bøker, Kom i form med Yngvar, Kom i form 60 +, Kom i form med minst mulig innsats! I dag er Yngvar trener og gründer i det nettbaserte treningssenteret Naardic.no. Det er et online interaktivt treningstilbud som har tatt av.

Litt av årsaken til at vi møter Yngvar er at vi i forrige sending av Pensjonskonto snakket med Trond Nedrebø, redaktør i bladet Pensjonisten. Han stilte spørsmålet, hva skal vi med penger som pensjonister hvis vi ikke har helsa med oss.

I denne sendingen får vi en rekke tips om å holde oss eller komme i form. For hvorfor skal man spare til pensjon hvis man ikke har helse til å kunne nyte fruktene av livets investeringer.

Oct 18, 2021
Hvilke råd kan Pensjonisten gi oss?
791

Morten J. Mellbye intervjuer Trond Nedrebø, redaktør i bladet Pensjonisten. Vi snakker om hvordan folk flest kan forberede oss på pensjonstiden. Du får noen gode tips basert på hans livserfaring. De kan summeres opp til å være langsiktig, både når det gjelder økonomi, helse og nettverk. For hva skal du med penger hvis du ikke har helse eller venner å dele opplevelser med? Nedrebø regner med at Folketrygden vil være der i fremtiden også, men peker på at det er viktig at kjøpekraften opprettholdes og at man har litt sparing utenom også. Nedrebø kommer også inn på at de eldre er en ressurs som arbeidsgivere bør verdsette.

Sep 23, 2021
Har ikke bedriften pensjonsparing kommer Skatteetaten på besøk
644

Det er bare et spørsmål om tid før Skatteetaten kommer på døren hvis bedriften ikke sparer til pensjon til sine ansatte. Hvem vil ha besøk?

Underdirektør Frode Gunleksen fra Skatteetaten forteller i denne podcasten hvordan skatteetaten følger opp bedrifter i privat sektor med hensyn til obligatorisk tjenestepensjon. Den korte meldingen er at hvis bedriften ikke har pensjonsordning vil Skatteetaten ta kontakt rimelig snart.

Skatteetaten har  tilsynet med arbeidsgivers pensjonssparing. Nå som pensjonstilbyder skal føres opp på A-meldingen kan Skatteetaten gjennom enkle datakjøringer finne ut hvilke bedrifter som ikke har pensjonsordning for sine ansatte.

Aug 30, 2021
Innskuddspensjon, hva må arbeidsgiver passe på? Med Bjørn Tore Haga slagsleder i Duvi Pensjon
643

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er en lovpålagt sparing som arbeidsgivere i privat sektor har for sine ansatte. Hver måned sparer arbeidsgiver penger inn på en pensjonskonto. Alle må ha det og det skal være lik ordning for alle i bedriften. Bjørn Tore Haga salgsleder hos Duvi Pensjon forteller hva arbeidsgiver bør passe på når de velger pensjonsleverandør og -profil.

Med pensjonskonto samles all pensjon inn på en konto. De fleste ansatte forholder seg ikke til pensjonen sin, så det er desto viktigere at arbeidsgivere velger pensjonsleverandører med lave kostnader. I tillegg må oppstartsprofilen ha en høy aksjeandel.

Haga forklare hvordan arbeidsgivers pensjonsregning er satt opp og hva de ulike delene består av. Den største posten er sparing, men det er også ulike honorarer og forsikringer. Hagas tips er at dere bør velge en enkel løsning som er lett å administrere.

Jun 15, 2021
Ole Christian Lien NAV
632

I denne podcasten forteller Ole Christian Lien hvor pensjonspengene dine kommer fra og hvordan du kan finne ut hvor mye penger du kan få i pensjon fra folketrygden. Ole Christian Lien er avdelingsdirektør i Kunnskapsavdelingen i NAV, og er også NAVs pensjonsekspert. Han har jobbet på pensjonsområdet i rundt 15 år.

Den letteste måten å få oversikten på da er å logge deg inn på Din pensjon på nav.no. Der kan du pensjonsopptjeningen din, både alderspensjonen gjennom NAV, eventuelle AFP og tjenestepensjon fra de aller fleste leverandørene. Du kan også beregne den framtidige pensjonen din, og se hvordan ulike valg slår ut. Lien forklarer også hvordan du opptjener pensjonsrettigheter og hvordan du kan påvirke utbetalingene dine.

Det enkleste er å logge inn på Din pensjon på nav.no. Du finner den lett via forsiden på nav.no eller kan gå på www.nav.no/dinpensjon.

May 31, 2021
Statssekretær Geir Olsen (V) i finansdepartementet
992

Statssekretær Geir Olsen (V) i finansdepartementet forteller om hvorfor vi har fått pensjonskonto. Han håper all pensjon skal inn på kontoen og  at minimumsstasene kan økes etterhvert.

May 18, 2021
Espen Seidel forklarer langsiktig sparing
518

Investeringsleder Espen Seidel i Duvi Pensjon forklarer hva man må passe på når man sparer til pensjon. Det viktigste er aksjeandel!

May 16, 2021
Asbjørn Erdal om pensjonskonto og hva det betyr for oss
704

I denne podcasten snakker vi med Asbjørn Erdal om hvorfor nordmenn i privat sektor får egen pensjonskonto. Vi ser også litt på hva det betyr for arbeidstaker og arbeidsgiver. Enkelt forklart!

Apr 30, 2021
Hva er pensjonskonto?
123

En podcast for folk flest fra selskapet Pensjonskonto AS. Vi som lager denne podcasten kommer fra Duvi Pensjon og vårt oppdrag er å gi god informasjon om pensjon og pensjonskonto.

Apr 20, 2021