هنر رندانه به تخم گرفتن!

By Milad

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.

Image by Milad

Category: Science

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 32
Reviews: 0
Episodes: 21

Description

کتاب صوتی هنر رندانه به تخم گرفتن | The subtle art of not giving a fuck نوشته مارک منسون ترجمه ارشاد نیک خواه بخشی از پروژه Cool Audio Books (CAB Project) جهت تماس با من و گوش دادن به سایر کتاب ها به لینک زیر مراجعه شود: Zil.ink/CAB Inastagram: @Milcaster

Episode Date
CAB Project
Sep 12, 2022
قسمت نهم - و بعد میمیری
Dec 16, 2021
قسمت هشتم - اهمیت نه گفتن
Dec 11, 2021
قسمت هفتم - شکست مسیر رو به جلوه
Dec 02, 2021
قسمت ششم - در مورد همه چی اشتباه میکنی
Sep 12, 2021
قسمت پنجم - تو همیشه در حال انتخاب هستی
Aug 14, 2021
قسمت چهارم- ارزش رنج کشیدن
Jul 30, 2021
قسمت سوم- تو استثنا نیستی
Jul 13, 2021
قسمت دوم - خوشبختی یه مشکله
Jun 24, 2021
قسمت 1 - تلاش نکن
Jun 14, 2021
قسمت صفر - مقدمه
Jun 07, 2021