بین سطور

By BBC Persian Radio

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.


Category: Government

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 17
Reviews: 0
Episodes: 14

Description

"بین سطور" به تشریح زوایای ناگفته تحولات و وقایع مهم ایران می پردازد. هدف از این بررسی، درستی‌سنجی روایت‌های کلیدی با توجه به مستندات گذشته و حال، یا شفاف سازی ابهاماتی مشخص است.

Episode Date
بین‌سطور «انقلاب‌های پیچیده‌»؛ چالش‌های براندازی در عصر جدید – حسین باستانی
Sep 20, 2023
بین سطور «براندازی بی‌خطر» - حسین باستانی
Sep 14, 2023
آخرین تصمیم‌های «ولی فقیه» - حسین باستانی
Oct 02, 2022
عملیات نجات «ماموران نظام» در اروپا – حسین باستانی
Aug 24, 2022
متوسلیان «دندان کِرمی بود، کندیمش انداختیمش دور» - حسین باستانی
Jul 05, 2022
بزنگاه خرمشهر؛ ناگفته‌های نیروی هوایی ایران – حسین باستانی
May 24, 2022
گفتمان شیفتگی به روسیه پوتین - حسین باستانی
Apr 27, 2022
یک "فتوای هسته ای" – حسین باستانی
Jan 29, 2022
بازگشایی پرونده کربلای ۴ - حسین باستانی
Dec 25, 2021
گفتمان امنیتی رهبر؛ "مثل علف هرز درو کنید"– حسین باستانی
Nov 16, 2021
قربانیان پنهان "قصاص" - بین سطور
Oct 20, 2021
انسانیت زدایی از اعدامی – بین سطور
Sep 08, 2021
دولت دلخواه رهبر؛ ویرایش ۱۴۰۰ - بین سطور
Sep 07, 2021
معرفی پادکست "بین سطور"
Sep 06, 2021