Compleetdenkers

By Steven Arrazola de Oñate

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Society & Culture

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 5
Reviews: 0

Description

In onze Podcast Compleetdenkers willen we onze luisteraars laten inzien dat er veel meer mensen zijn die kritisch durven denken. Door kritische gastsprekers aan het woord te laten, gaan veel meer mensen zich ook, bij toekomstige crisissen, durven uitspreken. Wij willen veel bijleren en dat kan enkel door naar anderen te luisteren. De natuur heeft ons twee oren gegeven en slechts één tong opdat we meer zouden luisteren dan praten. Support our show: https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051#description https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers

Episode Date
Compleetdenkers - Aflevering #22 Sarah Melis
3508

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie een gesprek met Sarah Melis. Zij was, als amper 21-jarige, medeorganisator in 2021 en 2022 van verschillende grote betogingen tegen de coronamaatregelen en zette zich ook enorm hard in tegen het verplichte vaccinatiebeleid in de zorgsector. De betoging op 21 november 2021 bracht ongeveer 100.000 demonstranten op de been in Brussel en nadien maakte Sarah een heel sterke passage in Terzake waar ze Open VLD voorzitter Egbert Lachaert op een magistrale manier op zijn plaats zette. Met haar organisatie Samen voor Vrijheid brengt ze ook geregeld interessante gesprekken op YouTube. In deze aflevering brengt ze haar verhaal over hoe ze de afgelopen twee jaren heeft beleefd. Veel kijkplezier!

Aujourd'hui, nous vous présentons une interview de Sarah Melis. À peine âgée de 21 ans, elle était co-organisatrice en 2021 et 2022 de plusieurs grandes manifestations contre les mesures du corona et elle a aussi énormément fait campagne contre la politique de vaccination obligatoire dans le secteur de la santé. La manifestation du 21 novembre 2021 a rassemblé environ 100.000 manifestants à Bruxelles. Peu après, Sarah est passée dans Terzake où elle a magistralement remis à sa place le président de l'Open VLD Egbert Lachaert. Avec son organisation Samen voor Vrijheid, elle propose régulièrement des interviews intéressantes sur YouTube. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a vécu ces deux dernières années. Bon visionnage !

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Sarah Melis
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 31 augustus 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #sarahmelis

Support the show
Oct 02, 2022
Compleetdenkers - Het spreekuur - deel 8 met Dr. Pascal Sacré
4175

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
In het achtste deel van Het Spreekuur hebben we een gesprek met dokter Pascal Sacré. Hij is zowel anesthesist als intensivist. Dit laatste wil zeggen dat hij zich verder gespecialiseerd heeft in het behandelen van patiënten op een intensivecareafdeling. Hij was één van de eerste artsen die zich in ons land openlijk heeft uitgesproken tegen het gevoerde beleid. Hij zag immers in het ziekenhuis waar hij werkte, op de intensieve zorgen, dat wat in de media kwam totaal niet in overeenstemming was met de realiteit op het terrein. Als intensivist had hij ook recht van spreken. Er werd echter niet geluisterd, integendeel. In deze aflevering brengt hij zijn verhaal en blikt hij ook vooruit op de toekomst.

Wij zullen wekelijks blijven ijveren voor een écht debat en hopen dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid en als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats. Veel kijkplezier en deel gerust met uw omgeving.

Dans la huitième partie de “Het Spreekuur”, nous nous entretenons avec le docteur Pascal Sacré. Il est à la fois anesthésiste et intensiviste. Ce dernier signifie qu'il s'est spécialisé dans le traitement des patients en unité de soins intensifs. Il a été l'un des premiers médecins de notre pays à s'exprimer ouvertement contre la politique menée. Après tout, il voyait aux soins intensifs de l'hôpital où il travaillait que ce qui était rapporté dans les médias ne correspondait absolument pas à la réalité sur le terrain. En tant qu'intensiviste, il avait aussi le droit de s'exprimer. Cependant, personne n'a écouté, bien au contraire. Dans cet épisode, il raconte son histoire et se projette également dans l'avenir.

Nous continuerons à faire campagne chaque semaine pour un véritable débat et espérons que les voix critiques ne seront plus rejetées comme marginales ou extrémistes. La Belgique mérite la vérité et si les grands médias ne l'apportent pas, nous nous ferons un plaisir de le faire pour eux. Bon visionnage et n'hésitez pas à partager avec votre entourage.

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Dr. Pascal Sacré
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 31 augustus 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #pascalsacré

Support the show
Sep 25, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #21 Filip Van Houte deel 2
5858

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie voor de tweede keer een gesprek met Filip Van Houte. Hij is socioloog en heeft een zeer interessante kijk op een aantal zeer relevante thema’s, dat bleek reeds tijdens de eerste, zeer sterke, aflevering die we van hem brachten. Aangezien Filip toevallig nog eens in België was, namen we de tijd om de volgende 3 onderwerpen samen te bespreken: het demoniseren van de mannelijkheid, relaties en het “nonland” dat België is. Veel luisterplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Filip Van Houte
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 24 juli 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #filipvanhoute

Support the show
Sep 18, 2022
Compleetdenkers - Het spreekuur - deel 7
2807

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
In het zevende deel van Het Spreekuur brengen we opnieuw een rondetafelgesprek met verschillende artsen. Dit doen we naar aanleiding van de aankondiging van gisteren, 10 september 2022, waar artsen vanuit gans de wereld een Internationale Medische Crisis hebben afgekondigd vanwege ziekten en sterfgevallen die te maken hebben met de Coronaprikken. Deze artsen vragen het WHO, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA, NIH en alle overheden om deze situatie ernstig te nemen en de nodige stappen te ondernemen om deze waanzin te stoppen. Ook in Belgie was er een gelijkaardige oproep en de artsen die in Het Spreekuur al passeerden en nog zullen passeren steunen deze zeer belangrijke noodkreet.

Wij zullen wekelijks blijven ijveren voor een écht debat en hopen dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid en als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats. Veel kijkplezier en deel gerust met uw omgeving.

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Dr. Gaëtane Beeckaert, Dr. Hilde De Smet, Dr. Leo Van den Bossche
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 19 mei 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #gaëtanebeeckaert #hildedesmet #leovandenbossche

Uiteraard kan u ook bekijken op Rumble & YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
Sep 11, 2022
Compleetdenkers - Het spreekuur - deel 6 met Docteur Laurence Kayser
3040


Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
In het zesde deel van Het Spreekuur hebben we een gesprek met dokter Laurence Kayser. Zij werkt als gynaecologe, chirurg en generalist. Al vrij vroeg in de coronacrisis sprak zij zich uit tegen het gevoerde beleid van onze overheid. Ook zij moest daarom voorkomen bij de Orde der Artsen. In deze aflevering brengt ze haar verhaal en vertelt ze ook over de bijwerkingen van de prikken bij haar patiënten.
Wij zullen wekelijks blijven ijveren voor een écht debat en hopen dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid en als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats. Veel kijkplezier en deel gerust met uw omgeving.

Dans la sixième partie de Het Spreekuur, nous nous entretenons avec docteur Laurence Kayser. Elle travaille en tant que gynécologue, chirurgien et médecin généraliste. Très tôt dans la crise du coronavirus, elle s'est élevée contre les politiques menées par notre gouvernement. Pour cette raison, elle aussi a dû se présenter devant de l'Ordre des Médecins. Dans cet épisode, elle raconte son histoire et parle également des effets secondaires des injections sur ses patients.
Nous continuerons à nous battre chaque semaine pour un vrai débat et espérons que les voix critiques ne seront plus rejetées comme marginales ou extrémistes. La Belgique mérite la vérité et si les grands médias ne l'apportent pas, nous le ferons volontiers à leur place. Bon visionnage et n'hésitez pas à partager avec votre entourage.

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Dr. Laurence Kayser
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 16 augustus 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #laurencekayser

Support the show
Sep 04, 2022
Compleetdenkers Aflevering #20 Peter Vereecke
4974

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie een gesprek met Peter Vereecke. Peter is een Belgisch voormalig politicus van CVP. Hij werd burgemeester van Evergem in 1995. Hij is van opleiding klassiek filoloog en werd beroepsmatig verzekeringsmakelaar. Peter was als politicus bekend als realist en werd beschouwd als een capabel bestuurder. In 2001 beëindigde hij zijn bedrijfsactiviteiten met zijn verzekeringskantoor en was hij vooral actief in de Belfortgroep die hij in 1999 had opgericht. Peter beschouwt het woord “complotdenker” als een geuzennaam en hij verdiepte zich dan ook in een heel aantal thema’s waar we tijdens dit gesprek dieper op zullen ingaan. Veel luisterplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Peter Vereecke
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 18 juli 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #petervereecke

Support the show
Aug 28, 2022
Compleetdenkers - Het spreekuur - deel 5 met Gaëtane Beeckaert
4049

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
In het vijfde deel van Het Spreekuur hebben we een gesprek met dokter Gaëtane Beeckaert. Zij is huisarts, bedrijfsarts en preventieadviseur. Na het ondersteunen en ondertekenen van de Prikkrant (uitgaande van de vzw Preventievaccinatieschade) in juni 2020 kreeg deze enorm moedige arts in augustus 2020 een eerste klachtenbrief van de Orde der Artsen Brussel/Vlaams-Brabant. Dit werd vervolgd door eerst een passage bij de Onderzoekscommissie van de Orde (3 artsen en 1 magistraat) op 18 februari 2021 en dan op 1 april 2021 bij de Provinciale Orde der Artsen. Daar werd een ze als arts geschorst en werd beslist dat ze haar werk als arts een jaar lang niet mocht uitoefenen. In deze aflevering brengt ze haar aangrijpende verhaal.

 Wij zullen wekelijks blijven ijveren voor een écht debat en hopen dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid en als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats. Veel kijkplezier en deel gerust met uw omgeving. Veel luisterplezier.

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Dr. Gaëtane Beeckaert
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 16 augustus 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #gaëtanebeeckaert

Support the show
Aug 21, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #19 Yasmin Dewilde
6184

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie een gesprek met Yasmin Dewilde. Zij is founder en zaakvoerster van WeAreLions, een coachingsbedrijf dat ondernemers en executives helpt om de innerlijke leeuw in hen naar boven te halen en de beste versie van zichzelf te worden. Al 5 jaar coached ze met ambitieuze ondernemers, executives en professionals om los te breken van limiterende overtuigingen. Dit doet ze via 1 op 1 telefonische coaching, masterminds, coachingreizen naar oa IJsland, 5AM challenges en online videocursussen.
Yasmin heeft al meer dan 10 jaar ervaring en 200k gestoken in persoonlijke ontwikkeling. Ze verdiepte zich al in business coaching, tantra, ayahuasca, mindfullness, meditatie, en heeft opleidingen gevolgd bij oa. Tony Robbins en Mindvalley. Daarnaast heeft ze ook nog een bachelor in Sociaal-Economische Wetenschappen en master in Filmstudies en Visuele Cultuur in Antwerpen.
Yasmin hoopt zoveel mogelijks schaapjes te transformeren in leeuwen. Veel luisterplezier! 
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Yasmin Dewilde
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 14 juli 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #yasmindewilde
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
Aug 14, 2022
Compleetdenkers - Het spreekuur - deel 4 met dr. Luc Vanderlinden
4273

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
In deel 4 van Het Spreekuur brengen we jullie een gesprek met dokter Luc Vanderlinden. Deze aflevering zal u niet terug vinden op YouTube omdat eerdere afleveringen van dat platform werden verwijderd. Als YouTube onze content niet wil gebruiken wij dan ook met veel plezier een ander platform. 
Dokter Luc Vanderlinden studeerde in 1985 als dokter in de geneeskunde aan de KU Leuven. Nadien volgde hij eerst nog tropische geneeskunde aan het Tropisch Instituut in Antwerpen waarna hij in 1987 startte als huisarts. Hij is van mening dat het covidverhaal past in het kader van toenemende allergieën en auto-immuunziekten door een te alert immuunsysteem in plaats van te weinig weerstand. Dokter Vanderlinden is er ook van overtuigd dat de door de media gegeneerde angst zeer nefast was voor ons immuunsysteem.
Wij zullen wekelijks blijven ijveren voor een écht debat en hopen dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid en als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats. Veel kijkplezier en deel gerust met uw omgeving. Veel kijk - en/of luisterplezier.

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Dr. Luc Vanderlinden
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 14 juli 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #lucvanderlinden

Support the show
Jul 17, 2022
Compleetdenkers - Het spreekuur - deel 3 met dr. Eric Beeth
2476

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
In deel 3 van Het Spreekuur brengen we jullie een gesprek met dokter Eric Beeth. In januari 2021 schreef hij samen met 17 andere artsen een wetenschappelijk artikel dewelke een andere visie vooropstelde dan het gangbare narratief. Alle artsen die hebben meegewerkt aan dit bewuste artikel kwamen in de problemen. Nochtans blijkt bijna anderhalf jaar later dat hun wetenschappelijke bijdrage wel zeer terechte vragen stelde en dat ze veel dichter bij de waarheid zaten dan onze staatsexperten. Is dat dan de reden om hen nu op deze manier de mond te snoeren? 
Wij zullen alleszins wekelijks blijven ijveren voor een écht debat en hopen dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid en als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats. 
Dokter Beeth passeerde recent ook reeds in aflevering 16 van Compleetdenkers. Deze was echter in het Frans. In deze aflevering brengt de dokter ongeveer dezelfde boodschap maar dan voor de Nederlandstalige kijkers. Veel kijk - en/of luisterplezier.

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Dr. Eric Beeth
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 26 mei 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #ericbeeth

Support the show
Jul 10, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #18 Charlotte De Groof
4113

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie een gesprek met Charlotte De Groof. Charlotte acteert, schrijft en coacht. Ze werd vooral bekend door haar rol als Lotte Vissers in de VTM-serie “Echte Verhalen: De Buurtpolitie”. 
In 2020 schreef ze “Charlie Bravo”. Een theatermonoloog over moed, hoop, jezelf durven zijn en het geluk vinden; ondanks je ouders, je afkomst, je omgeving of je vrienden. Thema’s zoals narcisme, manipulatie en onderdrukking komen daarbij ook aan bod. 
Met Charlie Bravo Poëzie pent ze haar gedachten neer in de vorm van gedichten en via Charlie Bravo Coaching reikt zij tools aan waarmee je volledig in je eigen kracht kan gaan staan en dat doet ze d.m.v. Human Design Reading en Neuro Emotional Integration. Veel kijkplezier! 
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Charlotte De Groof
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 1 juni 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #charlottedegroof
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
Jul 03, 2022
Compleetdenkers - Het spreekuur - deel 2 met dr. Stefaan Deneweth
5348

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
In deel 1 van het Spreekuur brachten we jullie een panelgesprek met 5 moedige artsen. Alle vijf hebben ze te kampen gehad met een schorsing door de Orde der Artsen, louter en alleen door het feit dat ze zich kritisch hadden uitgelaten tegenover het narratief van de overheidsexperten. Meestal ging het over het ondertekenen van een open brief in maart 2021. Deze open brief die ondertekend werd door 760 artsen waarschuwde enerzijds voor de mogelijke bijwerkingen van de geplande massavaccinatie en anderzijds waarschuwden deze artsen toen al dat 2 prikjes niet gingen volstaan omdat, volgens hen, de prikken maar tijdelijk effect gingen hebben. Zij beweerden toen al dat natuurlijke immuniteit opgebouwd na infectie veel beter is dan de immuniteit opgebouwd na de prikken. Meer dan een jaar later bleken deze artsen het 100% bij het rechte eind te hebben gehad. Doch werd hun schorsing niet ongedaan gemaakt. Integendeel, de heksenjacht gaat onverminderd verder.
In deel 2 brengen we jullie een zeer sterk gesprek met dokter Stefaan Deneweth. Hij is zowel orthopedisch chirurg, sportarts als expert in verzekeringsgeneeskunde. Tevens was hij ook gedurende ongeveer 20 jaar Gasthoogleraar aan Haute Ecole Paul-Henri Spaak, Institut d’Enseignement Supérieur
Paramédical I.S.E.K. te Brussel. In tegenstelling tot de artsen uit deel 1 had dokter Deneweth geen problemen met de Orde der Artsen. Toch is ook hij zeer kritisch over hoe onze overheidsexperten de crisis hebben aangepakt en hoopt ook hij dat er eindelijk een serieus debat kan gehouden worden in ons land. Om die reden wilde hij zeer graag dit gesprek hebben. De toekomst van onze kinderen is immers te belangrijk en zwijgen is ook voor deze moedige arts geen optie meer.

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051

Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Dr. Stefaan Deneweth
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 1juni 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #stefaandeneweth

Support the show
Jun 26, 2022
Compleetdenkers - Het spreekuur - deel 1
3143

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Het wordt een hete zomer.
Op deze langste dag van het jaar en tevens het begin van de zomer lanceren we met Compleetdenkers onze nieuwe reeks: Het Spreekuur. In deze reeks laten we elke aflevering opnieuw één of meerdere dokters aan het woord die niet meegaan in het narratief dat de afgelopen periode door zowel de politiek als de media naar voren werd gebracht. Dit gaan we de hele zomer blijven doen met de bedoeling om tegen de herfst genoeg mensen te doen inzien dat wat we de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt nefast was voor ons allemaal.
Door hun verhaal te delen, hopen zowel deze moedige artsen als wij dat onze beleidsmakers beseffen welke menselijke, deontologische én wetenschappelijke fouten er gemaakt zijn.
We blijven ijveren voor eindelijk een écht debat en hopen dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid en als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats.
In onze eerste aflevering kan u horen dat de vogels op de achtergrond heel enthousiast waren. Elk vogeltje zingt dan ook zoals het gebekt is. Verspreiden jullie onze afleveringen massaal mee opdat we er echt een hete zomer van maken en we komende herfst wel terug normaal kunnen leven?

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Dr. Gaëtane Beeckaert, Dr. Johan Denis, Dr. Hilde De Smet, Dr. Anne Fierlafijn, Dr. Leo Van den Bossche
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 19 mei 2022

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #gaëtanebeeckaert #johandenis, #hildedesmet, #annefierlafijn, #leovandenbossche

Uiteraard kan u ook bekijken op Rumble & YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
Jun 21, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #17 Sam Brokken
5130

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie een gesprek met Sam Brokken. Sam was lector en onderzoekshoofd Gezondheidswetenschappen aan de PXL Hogeschool te Hasselt. Was, want na zijn passage bij De Zevende Dag op 14 februari 2021, waar hij om een open debat vroeg rond de aanpak van de coronacrisis, werd hij eind maart 2021 ontslagen. Later kreeg hij van Erasmus ook zijn ontslag. Sam is auteur van “De omgekeerde lockdown”, een open brief aan de regering, ondertekend door meer dan 1500 medici, waarin hij pleit voor de bescherming van de zwaksten zonder de rest van de maatschappij vast te zetten. In september 2021 was hij te gast bij Tegenwind, een documentairereeks van Jakobien Huisman en Alain Grootaers over kritische wetenschappers. Omdat zijn arbeidskansen in België zo goed als onbestaande waren, trok hij naar India waar hij momenteel een wereldwijd online platform opstart om mensen te informeren over welzijn en gezondheid, Global Well. Veel luisterplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Sam Brokken
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 15 juni 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #sambrokken
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
Jun 19, 2022
Compleetdenkers Aflevering #16 Dr Eric Beeth
3581

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie een gesprek met dokter Eric Beeth. In januari 2021 schreef hij samen met 17 andere artsen een wetenschappelijk artikel dewelke een andere visie vooropstelde dan het gangbare narratief. Alle artsen die hebben meegewerkt aan dit bewuste artikel kwamen in de problemen. Dokter Eric Beeth brengt zijn verhaal in deze aflevering.
Deze aflevering is in het Frans. Weldra komt er ook een Nederlandstalige versie online met deze arts in Het Spreekuur (dewelke we spoedig gaan lanceren). Elke woensdagavond brengen we jullie daar een gesprek met één of meerdere artsen die een kritische kijk hebben over wat er zich de afgelopen twee jaar heeft afgespeeld. We wilden met deze aflevering van Compleetdenkers deze keer ook Franstalige kijkers bereiken. Veel kijkplezier!
Aujourd'hui, nous vous proposons une conversation avec le docteur Eric Beeth. En janvier 2021, il a écrit avec 17 autres médecins un article scientifique qui proposait une vision différente du récit habituel. Tous les médecins qui ont contribué à cet article ont eu des problèmes. Le docteur Eric Beeth raconte son histoire dans cet épisode. Amusez-vous à regarder! 
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Eric Beeth
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 26 mei 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #ericbeeth
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
Jun 12, 2022
Compleetdenkers Aflevering #15 Jessica Vereecken
6576

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie een gesprek met Jessica Vereecken. Ze is zowel kinesitherapeut als orthomoleculair therapeut. Gewapend met uitsluitend evidence-based wetenschappelijke, anatomische, biochemische en fysiologische kennis over het menselijk lichaam en de evolutieleer, linkt ze de psyche, het zenuwstelsel, het immuunsysteem, de organen, het skelet, de voeding en zoveel meer tot een groter geheel. Bij haar patiënten gaat ze op zoek naar de oorsprong van het probleem, want het symptoom is nooit het échte probleem. 
Jessica is de oprichtster en bezielster van Care for Freedom. Deze organisatie wil de belangen  van medewerkers uit de zorgsector behartigen, opkomen voor de rechten op vrije keuze en de uitoefening van hun beroep in tijden van covid-19. Veel kijkplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Jessica Vereecken
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 21 mei 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #jessicavereecken
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
Jun 05, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #14 Zohra Aït-Fath
5307

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie een gesprek met Zohra Aït-Fath. Op de prille leeftijd van dertien jaar en gechaperonneerd door haar mama betrad de Belgisch-Marokkaanse Zohra voor de eerste maal de wondere wereld van discotheken. Ze werd in de jaren ‘90 bekend als zangeres bij 2 Fabiola en later ook als solo-artieste. Ze acteerde in verschillende tv-series en was in meerdere tv-programma’s te zien. Sinds begin 2000 is Zohra vooral bekend als DJ en mocht zij (naast diverse nachtclubs) draaien op festivals zoals Rock Werchter, de Gentse Feesten en Pukkelpop, maar verzorgde ze ook heel wat optredens in het buitenland. Vandaag is Zohra nog steeds een vaste waarde in het DJ milieu en beschrijft ze het nachtleven als haar natuurlijke habitat. De afgelopen twee jaar sprak zij zich op sociale media openlijk uit tegen het gevoerde coronabeleid en meer bepaald tegen het CST en tegen de mondmaskers voor kinderen. De cultuursector is dan ook de sector die enorm hard geraakt werd en helaas ook veel zelfdodingen kenden en dit kwam amper in de media. Zohra is echter vooral een heel positief persoon die een gezonde levensstijl promoot en met heel wat interessante zaken bezig is waar we tijdens deze aflevering dieper op ingaan. Veel kijkplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Zohra Aït-Fath
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 5 mei 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #zohraaïtfath
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
May 29, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #13 Brecht Arnaert
7979

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie een gesprek met professor Brecht Arnaert. Brecht is econoom en als monetair expert verbonden aan de Universidad Rey Juan Carlos in Madrid. Hij beschrijft zichzelf als libertaire burgerjournalist met fascinatie voor de Vlaamse Zaak, Austrian Economics en de mystieke invulling van het Christendom. Sinds november 2013 is hij hoofdredacteur van MACRO Trends, een blad met een focus op beleggen in het bredere macro-economische kader. Hij onderzoekt de occulte kant van het monetaire systeem en is daarnaast uitermate geboeid om uit te pluizen hoe de wereld en de mens in elkaar steken. Hierbij belicht hij de link tussen ons financieel systeem en Covid-19, maar ook gezondheid in het algemeen, met een voorliefde voor de Germaanse Geneeskunde. Zonder aarzelen pakt hij bestaande paradigma’s aan. Omwille van zijn visie is hij vaak controversieel terwijl zijn uitspraken nochtans steeds uitstekend onderbouwd zijn. Met zijn talent voor het schrijven en geven van toespraken weet hij menig mensen te raken, zoals eerder dit jaar met zijn toespraak VIVA LA VIDA op de betoging van 23 januari 2022 in Brussel. Veel luisterplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Brecht Arnaert
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 29 april 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #brechtarnaert
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
May 22, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #12 Bob De Wit
3760

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Vandaag brengen we jullie een gesprek met professor dr. Bob de Wit. Hij is hoogleraar Strategisch Leiderschap aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen (NL) en directeur van Strategy Works, een Rotterdams adviesbureau dat al ruim 20 jaar actief is op het gebied van digitalisering en bedrijfsstrategie. Hij heeft een bachelor in de Psychologie, een MBA (Master in Business Administration) aan het lnteruniversitaire lnterfaculteit Bedrijfskunde in Delft en een PhD in Management Science aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast zijn werk als hoogleraar, directeur en adviseur is hij schrijver van meerdere strategieboeken die in meer dan 50 landen en op alle continenten gebruikt worden op universiteiten en business schools en behoren zo tot de top 3 van de wereld. Zijn persoonlijke missie is het combineren van academische nauwkeurigheid en praktische relevantie.  Veel luisterplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Bob de Wit
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 30 april 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #bobdewit
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
May 15, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #11 Sofie Ducheyne
3993

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Al ongeveer anderhalf jaar staat ze mee op de barricade om het onmenselijk beleid van de overheid in deze “pandemie” aan te klagen. Ze merkte, in de eerste lockdown, dan ook welke effecten deze maatregelen hadden op de bewoners van het rusthuis waar ze werkt. Ze was ongeveer een jaar geleden de oprichtster en bezieler van NursesForFreedom die op korte tijd viraal ging. Sofie verzet zich ook tegen de verplichte vaccinatie in de zorg. Afgelopen dinsdag 3 mei 2022 werd het wetsontwerp van minister Frank Vandenbroucke in de kamercommissie goedgekeurd voor de verplichte vaccinatie bij het zorgpersoneel ondanks het feit dat Taskforce vaccinatie een dag eerder liet weten dat ze dit geen goed idee vinden. Onze regering negeert dus zelfs het advies van de eigen experten en is nu stilaan echt wel alle geloofwaardigheid verloren. Omdat het belangrijk is dat iedereen beseft dat niet-geprikt zorgpersoneel ook met een groot hart patiënten helpt vonden wij het belangrijk om vandaag dit gesprek te hebben met Sofie.  Veel luisterplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Sofie Ducheyne
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 5 mei 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #sofieducheyne
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
May 15, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #10 Filip Van Houte
6454

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Deze week brengen we jullie een gesprek met Filip Van Houte. Hij is socioloog van opleiding en was gedurende 8 jaar gezondheidszorgcoordinator in Gent. Als Business Mentor van de “Client Closer Academy” helpt hij mensen op een unieke manier hun online business opstarten en groeien waarbij ze hun waarheid spreken, impact maken en op die manier vrijheid creëren voor zichzelf en anderen. Hij houdt ervan om mensen te prikkelen en kritische vragen te stellen en heeft ook een eigen podcast “Rants of Humanity” waar hij gastexperts interviewt die een gepassioneerde mening hebben over onderwerpen die niet genoeg aan bod komen. Deze onderwerpen brengen we wel in deze enorm boeiende aflevering. Veel luisterplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Filip Van Houte
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 27 april 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #filipvanhoute
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
May 08, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #9 Julien Roman-Schittenhelm
5863

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Deze week brengen we jullie een gesprek met Julien Roman Schittenhelm. Julien kreeg balletles van zijn moeder, die ook danseres was, tot hij 15 jaar oud was. Op zijn 16de ging hij een jaar naar het Conservatoir van Avignon, daarna volgde hij een jaar les aan de Rosella Hightower School in Cannes, en op zijn 18de begon hij zijn professionele carrière bij het Ballet van Zürich, voor een jaar.
Op zijn 19de ging hij voor 2 jaar naar de Nationale Compagnie van Portugal in Lissabon voordat hij bij het Koninklijk Deens ballet ging.
Dit is nu zijn 14de seizoen bij het Koninklijk Deens Ballet, voor een totaal van 17 jaar als professional. Hij heeft corps de ballet gedanst, solist en hoofdrollen, en is er trots op dat hij de kans heeft gekregen om zijn werk te laten zien op prestigieuze internationale podia zoals het Lincoln Center of Performing Art in New York, of het oude podium van de Parijse Opera Garnier. Julien heeft een kritische kijk op verschillende actuele thema’s en daar gaan we in dit gesprek uitgebreid op in.  Veel luisterplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Julien Roman-Schittenhelm
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 13 april 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #julienroman-schittenhelm
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube! Abonneer en like de podcast daar als je hem goed vindt, bedankt.

Support the show
May 01, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #8 Vincent Vandeputte
5427

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051
Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers
Deze week brengen we jullie een gesprek met Vincent Vandeputte. Vincent is een succesvol ondernemer en sinds september 2021 uitgegroeid tot zowat de meest gevolgde en bekeken persoon op Facebook in Vlaanderen. Ondertussen is hij een fenomeen op het internet geworden. Zijn kritische én onderbouwde videoboodschappen over de coronamaatregelen zijn razend populair. Dit komt omdat hij zich op een zeer luchtige, ludieke én vooral verbindende manier heeft uitgesproken tegen het CST en tegen de overdreven angstcultuur omtrent Corona. Hij heeft zich echter nooit uitgesproken over het al dan niet nemen van “de spuit”, want dit is een privéaangelegenheid waar niemand zich mee hoeft te moeien. We hebben het in dit gesprek over verschillende thema’s en kijken ook naar de toekomst. Een toekomst waar we zoveel mogelijk weg moeten van de polarisatie en vooral moeten verbinden. Veel luisterplezier!
Meer info:
www.compleetdenkers.be
Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Vincent Vandeputte
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 12 april 2022
#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #vincentvandeputte
Uiteraard kan u ook bekijken op YouTube!

Support the show
Apr 24, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #7 Willem Engel
5689

Vandaag hebben we de eer en het genoegen om jullie een prachtig gesprek te brengen met de Nederlander Willem Engel. Willem is de laatste maanden uitgegroeid tot een (enorm) bekende Nederlander. Hij is de oprichter van de actiegroep Viruswaarheid die het coronabeleid van de Nederlandse overheid bekritiseert. Op 16 maart 2022, nota bene op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, werd hij opgepakt voor opruiing. Op deze manier is gebleken dat onze noorderburen er helaas niet voor terugdeinzen om politieke tegenstanders de mond te snoeren door hen op te sluiten. In China en Rusland konden we dit verwachten, maar we waren enorm verbaasd dat dit nu blijkbaar ook kan in West-Europa. Ook in Duitsland en Frankrijk gebeurde de laatste weken hetzelfde en dit onrecht moeten we aan de kaak stellen. Nog te weinig mensen beseffen wat er vandaag gebeurt in landen die zich democratisch durven noemen. In deze aflevering vertelt Willem wat er exact gebeurde en geeft hij zijn visie op wat ons nog te wachten staat en wat we zelf kunnen doen. Veel luisterplezier!

Interviewer: Steven Arrazola de Oñate
Gastspreker: Willem Engel
Camera: anja coenen ⓢ & Finn Fransen
Montage: Finn Fransen & anja coenen ⓢ
Soundmixer: Finn Fransen
Muziek Compleetdenkers: Finn Fransen
Datum opname: 10 april 2022

Website Viruswaarheid: https://viruswaarheid.nl/ 
Website Café Weltschmerz: https://cafeweltschmerz.nl/

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051

Of koop ons een ☕️ 
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers

#compleetdenkers #podcast #stevenarrazoladeonate #cocoenenfilms #finnfransen #anjacoenen #willemengel #viruswaarheid #cafeweltschmerz

Support the show
Apr 17, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #6 Ferdinand Meeus
3751

Vorige week in het gesprek met dokter Jeff Hoeybergs kwam het energieprobleem al aan bod en daar gaan we in deze aflevering dieper op in. We bekijken of de klimaatkerk ons niet overdreven bang maakt met de klimaatopwarming en dat doen we samen met Ferdinand Meeus. Hij is Doctor in de wetenschappen, in chemie, fotofysica en fotochemie én is klimaatexpert. Hij is tevens IPCC expert reviewer en werkt ook mee aan een super interessante website:
👉 https://www.klimaatfeiten.nl
U moet deze website echt eens bezoeken, want het doorprikt veel ballonnetjes over het klimaat die helaas te vaak in onze media passeren. Je leest daar onder andere dat het klimaat verandert, maar niet alarmerend en niet uitzonderlijk. Dat het weer soms wat extremer is, maar dat er geen toename is van overstromingen, droogtes, bosbranden en orkanen en nog enorm veel super interessante feiten. In deze zesde aflevering van Compleetdenkers gaan we hier uitgebreid op in. Veel kijkplezier!

Support the show
Apr 10, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #5 Jeff Hoeyberghs
5539

Deze week presenteren we jullie een zeer straf gesprek met dokter Jeff Hoeyberghs. Hij studeerde eerst aan de Universiteit Hasselt en hij behaalde in 1986 zijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven. Daarna studeerde hij verder aan The Royal College of Surgeons of Edinburgh (1991) en hij verkreeg in 1994 een Britse licentie in de plastische chirurgie. Zeven jaar beoefende hij de geneeskunde in het Verenigd Koninkrijk voor hij terugkeerde naar België.
Iedereen kent Jeff van zijn af en toe toch wel straffe uitspraken maar soms loont het eens de moeite om eens voorbij de oneliners te kijken van een persoon en dan kan je soms verbaasd zijn van zijn of haar interessante inzichten. Volgens ons is dit bij Jeff zeker het geval. Geef hem het voordeel van de twijfel, bekijk deze aflevering en nadien mag u nog eens oordelen. We zijn er vrij zeker van dat u uw idee op zijn minst gedeeltelijk zal bijsturen. Veel kijkplezier!
Uiteraard kan u ons ook volgen op YouTube!

Support the show
Apr 03, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #4 Geert Vanden Bossche
7585

Na de eerste afleveringen met drie fantastische personen zijn we enorm trots om vandaag de vierde aflevering met een internationaal gerenommeerde Belg, meer bepaald Viroloog Dr. Geert Vanden Bossche, met jullie te delen.
Reeds een jaar geleden luidde deze briljante wetenschapper de noodklok bij de WHO omtrent de huidige coronaprikken en intussen zijn al zijn beweringen uitgekomen. In deze aflevering blikt hij terug op het laatste jaar en doet hij ook enkele, niet zo rooskleurige, voorspellingen. Ook herhaalt hij zijn oproep om zeker geen boosters meer te nemen want die zorgen er, volgens hem, net voor dat de pandemie in kracht toeneemt.

Kan u deze video delen met uw omgeving om zo meer mensen kritisch te doen nadenken? Veel kijkplezier!

Support the show (https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers)
Mar 27, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #3 Ora Chardon
4986

In de derde aflevering van Compleetdenkers hebben we een gesprek met Ora Chardon. Ora is geboren in Parijs en woont al meer dan twintig jaar in België. Ze werkt als pedagoge in het onderwijs, is zestalig en is ook bijna afgestudeerd als filosofe. Ze groeide op als ultra-orthodoxe Jood en vertelt in deze aflevering haar aangrijpende verhaal. 
Een verhaal waar veerkracht, wilskracht en kritisch denken aan de basis liggen. De vrijheid als hoogste goed, het schadebeginsel- de initiële waarde binnen de liberale democratie- dat inmiddels tot karikatuur is verworden. Het belang en de rol van de stille getuigen in alles wat we meemaken. 
Het conformisme binnen een historische context en de reden waarom we het kwaad niet altijd als zijnde het kwaad herkennen.
En dit heeft een reden...

Support the show (https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051#description)
Mar 20, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #1 Professor dr. Philip Vermoortel
2861

In de eerste aflevering van Compleetdenkers hebben we een gesprek met Professor dr. Philip Vermoortel. Hij is in 1978 afgestudeerd als germanist aan de KU Leuven. In 1991 werkte hij zijn doctoraat af, getiteld De parabel bij Multatuli. Naast zijn professionele bezigheid als hoogleraar Nederlandse literatuur aan de KU Leuven Campus Brussel is hij een uitmuntend kenner van Multatuli en ook een onvermoeibare verdediger van het Standaardnederlands en een begenadigd spreker en toneelregisseur. In deze aflevering blikt hij terug op hoe hij de coronacrisis heeft ervaren.

Support the show (https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051#description)
Mar 14, 2022
Compleetdenkers - Aflevering #2 Peter Van den Broucke
5068

In de tweede aflevering van Compleetdenkers hebben we een gesprek met burgerlijk ingenieur Peter van den Broucke. Hij was tot enkele jaren geleden Kolonel bij de Belgische luchtmacht. Hiernaast was hij ook helikopterpiloot en deed tal van buitenlandse zendingen in zowel ex-Joegoslavië, Afghanistan en Afrika. Menigmaal kwam hij tijdens die periodes in contact met vele andere culturen die vervolgens een grote invloed hadden op zijn leven. Hij is tevens water- en stralingsdeskundige. Na zijn actieve militaire carrière koos hij echter voor een ander pad en verdiepte hij zich in zowel klassieke als complementaire therapieën. Tijdens deze aflevering gaan we dieper in op al deze facetten. “Mijn wetenschappelijke vorming en kennis over o.a. kwantumfysica bezorgt me wellicht een meerwaarde in het verklaren hoe bepaalde problematieken een invloed hebben op onze omgeving en ons lichaam."

Support the show (https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051#description)
Mar 14, 2022