شیرازه

By BBC Persian Radio

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Government

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 7
Reviews: 0

Description

«شیرازه» فرصتی برای بررسی انتقادی رویدادها و تفکرات است. کتاب‌ها در این مسیر روشنگر راه ما خواهند بود. سام فرزانه تهیه‌کننده و مجری پادکست شیرازه است.

Episode Date
شیرازه: چرا هزلیات سعدی از کلیات او حذف شد
1073
محمود فرجامی، طنزپژوه، درباره حذف هزلیات از کلیات سعدی به تصحیح محمدعلی فروغی می‌گوید.
Jun 29, 2022
شیرازه: دی‌پی کستلو، مترجم بوف کور به انگلیسی که بود
1779
گفت‌وگو با کامران رستگار درباره اولین مترجم بوف کور به انگلیسی
Jun 22, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): امیرکبیر و ایران
2372
عباس امانت، تاریخ‌نگار برجسته، اثر فریدون آدمیت، از پیشگامان تاریخ‌نگاری را بررسی می‌کند.
Jun 15, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): شیعی‌گری، صوفی‌گری و بهایی‌گری
2066
بررسی سه کتاب از احمد کسروی در نقد باورهای مردم در گفت‌وگو با حمید رضایی یزدی.
Jun 08, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): تاریخ مشروطه ایران
1993
بررسی «تاریخ مشروطه ایران» نوشته احمد کسروی در مصاحبه با فرزانه ابراهیم‌زاده.
Jun 01, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): لغت‌نامه دهخدا
1880
گفت‌وگو با حسین سامعی درباره لغت‌نامه دهخدا، ونقشی که در جامعه ایران بازی کرد..
May 25, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): بوف کور
1731
بررسی بوف کور - یکی از کتاب‌های تاثیرگذار قرن - با مهرک کمالی و مایکل بیرد
May 18, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): تاریخ ایران باستان
1812
گفت‌وگو با خداداد رضاخانی، درباره «تاریخ ایران باستان» نوشته «حسن پیرنیا» در شیرازه .
May 11, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): اعترافات دالگورکی
1899
مینا یزدانی می‌گوید کتاب جعلی «اعترافات دالگورکی» ماهیت ضدیت با بهاییان ر عوض کرد.
May 04, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): سیر حکمت در اروپا
1770
کتابی پرخواننده درباره فلسفه غرب در ایران نوشته محمدعلی فروغی در گفت‌وگویی با سپید بیرشک.
Apr 27, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): فرهنگ انگلیسی - فارسی حییم
1993
نقشی که فرهنگ سلیمان حییم در انگلیسی‌دانی ایرانی‌ها بازی کرد در گفت‌وگو با حسین سامعی.
Apr 20, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): قانون مدنی
1818
بررسی قانون مدنی ایران و نقش آن در لغو کاپیتولاسیون در گفت‌وگویی با مهدی گنجوی در شیرازه.
Apr 13, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): مفاتیح الجنان
1423
«مفاتیح الجنان» چه کتابی است و چرا یکی از کتاب‌های تاثیرگذار قرن چهاردهم شمسی ایران است. در این قسمت از پادکست شیرازه یاسر میردامادی، پژوهشگر دین، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
Apr 06, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): فارسی اول دبستان
1708
کتاب فارسی اول دبستان اولین کتاب تاثیرگذار قرن چهاردهم ایران در فهرست شیرازه است. کتابی که کمک کرد بسیاری از ایرانی‌ها با سواد شوند و البته وسیله‌ دست حکومت‌ها برای القای ایدئولوژی‌هایشان شد. احمد مدادی، کارشناس آموزش، در این قسمت همراه شیرازه است.
Mar 30, 2022
شیرازه (کتابخانه قرن): ایران در آغاز قرن چهاردهم
2985
این فصل از شیرازه درباره کتاب‌های تاثیرگذار بر ایران در قرن چهاردهم است. در نخستین برنامه، محمد توکلی طرقی، استاد تاریخ در دانشگاه تورنتو درباره وضعیت ایران در شروع قرن می‌گوید.
Mar 23, 2022
معرفی پادکست «شیرازه»
60
«شیرازه» فرصتی برای بررسی انتقادی رویدادها و تفکرات است. کتاب‌ها در این مسیر روشنگر راه ما خواهند بود. سام فرزانه تهیه‌کننده و مجری پادکست شیرازه است.
Mar 18, 2022