پادکست آذرخش مکری - azarakhsh mokri

By nimac

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.

Image by nimac

Category: Life Sciences

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 20
Reviews: 0
Episodes: 312

Description

پادکست های دکتر آذرخش مکری این پادکست غیر رسمی بوده و تنها برای دسترسی راحت تر خودمون ایجاد شده آذرخش مکری - azarakhsh mokri https://t.me/DrAzarakhshMokri

Episode Date
کتاب ترنس نوشته هلن جویس
Apr 15, 2024
کتاب چپ و راست
Apr 07, 2024
کتاب فروید در خیابان مدیسن
Apr 03, 2024
کتاب فسادپذیر بخش سوم
Mar 13, 2024
همکاری در انسانها
Mar 05, 2024
کتاب فسادپذیر بخش دوم
Mar 04, 2024
کتاب فسادپذیر بخش اول
Feb 23, 2024
بررسی کتاب تعیین شده بخش آخر
Feb 22, 2024
بررسی کتاب تعیین شده بخش سوم
Feb 01, 2024
بررسی کتاب تعیین شده بخش دوم
Jan 31, 2024
کتاب ساده نیستم بخش ۲
Jan 17, 2024
بررسی کتاب تعیین شده بخش اول
Jan 14, 2024
راه‌هایی برای ترغیب مراجعان به سوی درمان - بخش دوم
Jan 12, 2024
راه‌هایی برای ترغیب مراجعان به سوی درمان - بخش اول
Jan 11, 2024
عوامل پنهان در تصمیمات ما
Jan 10, 2024
مفهوم بهبودی
Jan 09, 2024
درسگفتار همدلی - قسمت 5
Dec 28, 2023
درسگفتار همدلی - قسمت 4
Dec 27, 2023
درسگفتار همدلی - قسمت 3
Dec 26, 2023
درسگفتار همدلی - قسمت 2
Dec 25, 2023
درسگفتار همدلی - قسمت 1
Dec 24, 2023
درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 5
Dec 21, 2023
درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 4
Dec 20, 2023
درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 3
Dec 19, 2023
درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 2
Dec 18, 2023
درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 1
Dec 17, 2023
درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 6
Dec 11, 2023
درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 5
Dec 10, 2023
درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 4
Dec 09, 2023
درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 3
Dec 08, 2023
درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 2
Dec 07, 2023
درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 1
Dec 06, 2023
تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس - 5
Dec 05, 2023
تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس - 4
Dec 04, 2023
تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس - 3
Dec 03, 2023
تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس -2
Dec 02, 2023
تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس -1
Dec 01, 2023
رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 3
Nov 29, 2023
رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 2
Nov 28, 2023
رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 1
Nov 27, 2023
تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور؛ کارل راجرز - 4
Nov 26, 2023
تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور؛ کارل راجرز - 3
Nov 25, 2023
تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور؛ کارل راجرز - 2
Nov 24, 2023
تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور؛ کارل راجرز - 1
Nov 23, 2023
نشست علمی شکل گیری رفتار جنسی: از منشاء زیستی تا یادگیری اجتماعی
Oct 25, 2023
کتاب ساده نیستیم - بخش اول
Sep 24, 2023
کتاب اثر انتظار بخش دوم
Aug 29, 2023
کتاب اثر انتظار بخش اول
Aug 19, 2023
کتاب درباره پسران و مردان بخش دوم
Jul 17, 2023
کتاب درباره پسران و مردان بخش اول
Jul 04, 2023
کتاب ماشین تجربه بخش دوم
Jun 28, 2023
کتاب ماشین تجربه بخش اول
Jun 21, 2023
کتاب الگویابان نوشته سیمون بارون کوهن بخش دوم
Jun 18, 2023
آیا بشر دارای ذات جنسی است؟ خانه اندیشمندان
Jun 06, 2023
بررسی کتاب الگویابان نوشته سیمون بارون کوهن بخش اول
Jun 05, 2023
بررسی کتاب هنر سرسختی و تسلیم نشدن
May 21, 2023
طرد شورشیان اخلاقی بررسی کتاب هنر سرسختی و تسلیم نشدن بخش دوم
May 06, 2023
شیب تپه ها بررسی کتاب هنر سرسختی و تسلیم نشدن بخش اول
Apr 29, 2023
بررسی کتاب تنوع تجربه معنوی و روحانی نوشته دیوید یادن و اندرو نیوبرگ بخش سوم
Apr 26, 2023
بررسی کتاب تنوع تجربه معنوی و روحانی نوشته دیوید یادن و اندرو نیوبرگ بخش دوم
Apr 23, 2023
خودخواهی و غرور؛ مانعی در رشد فردی - جلسه‌ی دهم پادکست بازتاب
Apr 22, 2023
تکامل عاطفی؛ یک معمای پیچیده - جلسه‌ی نهم پادکست بازتاب
Apr 21, 2023
تکامل فردی; چالش‌ها و مسیر دستیابی به آن - جلسه‌ی هشتم پادکست بازتاب
Apr 20, 2023
بررسی کتاب تنوع تجربه معنوی و روحانی نوشته دیوید یادن و اندرو نیوبرگ
Apr 12, 2023
وقتی چسبندگی نظریه مانع حل‌مسئله و خلاقیت می‌شود
Apr 08, 2023
بررسی کتاب حیرت از داکر کلتنر بخش دوم
Apr 04, 2023
بررسی کتاب حیرت از داکر کلتنر بخش اول
Mar 30, 2023
بررسی کتاب تناقض داستان - قسمت دوم
Mar 29, 2023
بررسی کتاب تناقض داستان
Mar 22, 2023
شادکامی، خوشبختی و رضایت از زندگی - قسمت هفتم از پادکست بازتاب
Mar 14, 2023
امید به آینده؛ توهم یا واقعیتی در پیش رو - قسمت پنجم پادکست بازتاب
Mar 13, 2023
عادت؛ تلاشی برای تغییر - قسمت چهارم از پادکست بازتاب
Mar 12, 2023
عادت، از شکل‌گیری تا تغییر - سومین قسمت از پادکست بازتاب
Mar 11, 2023
هوش، تبحر و دستاوردهای عالی - قسمت دوم پادکست بازتاب
Mar 10, 2023
انگیزه و شکل‌گیری آن - قسمت اول پادکست بازتاب
Mar 09, 2023
بررسی کتاب مردان بد نوشته دیوید باس بخش دوم
Feb 24, 2023
بررسی کتاب مردان بد نوشته دیوید باس بخش اول
Feb 24, 2023
بررسی کتاب پرورش انسانیت ما
Feb 13, 2023
کمبود توجه بخش سوم
Jan 17, 2023
درسگفتار ملالت و دلزدگی
Jan 01, 2023
بررسی کتاب فوق جامعه بخش دوم
Dec 29, 2022
بررسی کتاب فوق جامعه بخش اول
Dec 28, 2022
مسئله کمبود توجه و تمرکز بخش دوم
Dec 19, 2022
مسئله کمبود توجه و تمرکز بخش اول
Dec 18, 2022
سلامت روان در شرایط پر استرس بخش دوم
Dec 17, 2022
سلامت روان در شرایط پر استرس بخش اول
Oct 26, 2022
بحثی درباره کتاب بازی های پنهان ۲۳شهریور ۱۴۰۱
Oct 26, 2022
بحثی درباره کتاب قدرت حسرت و پشیمانی بخش دوم ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
Oct 26, 2022
بحثی درباره کتاب قدرت حسرت بخش اول ۹ شهریور ۱۴۰۱
Oct 26, 2022
بحثی درباره کتاب ماشین روح بخش سوم ۲ شهریور ۱۴۰۱
Oct 12, 2022
بحثی درباره کتاب ماشین روح بخش دوم ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
Oct 11, 2022
بحثی درباره کتاب ماشین روح بخش اول ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
Oct 10, 2022
بحثی درباره کتاب وقتی که تاریکترین است ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
Oct 09, 2022
بحثی درباره کتاب اسب تاریک پنجم مرداد ۱۴۰۱
Oct 08, 2022
بحثی درباره کتاب هذیان های جمعی ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱
Oct 08, 2022
بحثی درباره کتاب کرم در هسته ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱
Oct 07, 2022
بحثی درباره کتاب چگونه در جهان هوشمند زرنگ بمانیم؟ پانزده تیرماه
Oct 06, 2022
بحثی درباره کتاب پیروزی های تجربه بخش دوم هشتم تیر ماه ۱۴۰۱
Oct 05, 2022
بحثی درباره کتاب پیروزی های تجربه بخش اول ۱ تیرماه ۱۴۰۱
Oct 04, 2022
بحثی درباره کتاب فرسودگی شغلی و خستگی ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
Jul 03, 2022
بحثی درباره کتاب عصر اعتیاد ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
Jul 02, 2022
بحثی درباره کتاب دکتر مواد ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
Jul 01, 2022
بحثی درباره کتاب ملت دوپامین 4 خرداد 1401
Jun 30, 2022
بحثی درباره کتاب مرگ های ناامیدی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
Jun 29, 2022
بحثی درباره کتاب تناقض قدرت داکر کلتنر ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
Jun 28, 2022
بحثی درباره کتاب تلخ و شیرین سوزان کین ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
Jun 27, 2022
بحثی درباره حسادت ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
Jun 26, 2022
بحثی درباره کتاب روانشناسی حرص و طمع
Jun 25, 2022
بحثی درباره روانشناسی افراط گرایی
Jun 24, 2022
بحث درباره کتاب باورهای بد 27 بهمن 1400
Jun 23, 2022
نقد و بررسی کتاب ذهن نهان
Jun 22, 2022
بحثی درباره کتاب خرد جامعه ستیزان
Jun 21, 2022
به وقت خودشناسی ۱۰ - شور و اشتیاق در زندگی؛ از اعتدال تا افراط
Jun 20, 2022
به وقت خودشناسی ۹ - تلاشگری
May 01, 2022
به وقت خودشناسی ۸ - شادی، رضایتمندی و معنای زندگی
Apr 30, 2022
به وقت خودشناسی ۷ - نگاهی بیشتر به عادت ها
Apr 29, 2022
به وقت خودشناسی ۶ - شادکامی و سلامت روان در عصر نابرابری‌ها
Apr 28, 2022
به وقت خودشناسی ۵ - رازهای موفقیت تحصیلی
Apr 27, 2022
به وقت خودشناسی ۴ - تلاش، خویشتنداری و آینده‌نگری
Apr 26, 2022
به وقت خودشناسی ۳ - برآورد صحیح از خویشتن
Apr 25, 2022
به وقت خودشناسی ۲ - احساس‌های بد
Apr 24, 2022
به وقت خودشناسی ۱ - چالش اعتماد به نفس
Apr 23, 2022
بحثی درباره کتاب سوی دیگر شادکامی
Apr 22, 2022
بحثی درباره کتاب موقعیت شیرین
Apr 21, 2022
بحثی درباره کتاب اراده آزاد ترمیمی
Apr 20, 2022
بحث درباره کتاب نورو اگزیستانسیالیسم ۱۹ آبان
Apr 19, 2022
بحث درباره کتاب عقلانیت ۱۲ آبان
Apr 18, 2022
بحث درباره کتاب یک جهان بدون کار
Apr 17, 2022
بحث درباره کتاب سوگیری که ما را چند دسته می سازد
Apr 16, 2022
آنها یک بازی دیدند
Apr 15, 2022
شناخت های جهت دار ما
Apr 14, 2022
بررسی و بحث درباره کتاب خودنمایی اخلاقی 24 شهریور
Apr 13, 2022
بحثی درباره کتاب تحت تاثیر نوشته رابرت فرانک
Apr 12, 2022
نقد کتاب موفقیت و شانس
Apr 11, 2022
بررسی دو کتاب رفتار چگونه گسترش پیدا می یابد و تغییر
Apr 10, 2022
نزاع در آسمان ها
Apr 04, 2022
تاثیر قیمت کالاها بر کارکرد ما
Apr 03, 2022
روان ما و ویروس سرماخوردگی
Apr 02, 2022
موقعیت اجتماعی و طول عمر
Apr 01, 2022
مسئله 30 میلیون کلمه
Mar 31, 2022
اندازه بشقاب
Mar 30, 2022
بینش کلاغ ها
Mar 29, 2022
استرس اجتماعی عمر را کوتاه می کند حتی در موش‌ها
Mar 28, 2022
خزش مفاهیم
Mar 27, 2022
با خشم و حسرت به گذشته نگاه نکن
Mar 26, 2022
ذهنیت رشد
Mar 25, 2022
Solomon's paradox
Mar 24, 2022
آیا مکالمه ها زمانی که می خواهیم به اتمام می رسند؟
Mar 23, 2022
تاثیر آگاهی از هنجار را دست کم می گیریم
Mar 22, 2022
وقتی با استرس غذا می خورید
Mar 21, 2022
یاگیری طوطی وار
Mar 20, 2022
چرا نباید رستوران های فست فود غذای رژیمی عرضه کنند
Mar 14, 2022
خویشتن تقلبی
Mar 13, 2022
نیمه تاریک خلاقیت
Mar 12, 2022
وقتی آش را با جاش می برند
Mar 11, 2022
صداقت زمان می برد
Mar 10, 2022
ریاکاری اخلاقی
Mar 09, 2022
دروغ در لباس مبدل
Mar 08, 2022
ناملایمات کودکی و سلامت روان
Mar 07, 2022
وقتی ژن ورزشکاری نداری
Mar 06, 2022
آیا افسردگی من ژنتیکی است؟ بخش چهارم و آخر
Mar 05, 2022
آیا افسردگی من ژنتیکی است؟ بخش ۲ و ۳
Mar 04, 2022
آیا افسردگی من ژنتیکی است؟ بخش ۱
Mar 03, 2022
Placebo 3
Mar 02, 2022
Placebo 2
Mar 01, 2022
Placebo 1
Feb 28, 2022
چهره ات درد را از یادم برد
Feb 27, 2022
مرگ در روز نحس
Feb 26, 2022
ذهنیت میلک شیکی
Feb 25, 2022
اثر می کند حتی اگر بدانید بی اثر است
Feb 24, 2022
کی بیشتر کار می کند
Feb 23, 2022
تنومندی و خشم
Feb 22, 2022
افول بتامکس
Feb 21, 2022
رضایت به اهدا عضو
Feb 20, 2022
چرا بعضی ها گل می کنند ۳
Feb 19, 2022
چرا بعضی ها گل می کنند ۱ و ۲
Feb 18, 2022
از آونگ بپرس
Feb 17, 2022
خانه ارواح
Feb 16, 2022
کم تحرکی و یک جا نشستن و خطر مرگ
Feb 15, 2022
دشواری فرایند ورود
Feb 14, 2022
همکاری بدون فشار
Feb 13, 2022
اثر رفتار ناهمخوانی شناختی
Feb 12, 2022
کتاب خواندن برای بچه ها
Feb 11, 2022
بخشش خودبخودی و طمع حسابگرانه
Feb 10, 2022
طوطی ها داوطلبانه بهم کمک می کنند
Feb 09, 2022
سیمای مجرمان
Feb 08, 2022
بررسی کتاب قانون سازان و قانون شکنان 2
Feb 07, 2022
بررسی کتاب قانون سازان و قانون شکنان
Feb 06, 2022
من تغییر کرده ام یا جهان 2
Feb 03, 2022
من تغییر کرده ام یا جهان 1
Feb 02, 2022
بررسی کتاب حرف مفت می زنه ۳
Feb 01, 2022
بررسی کتاب حرف مفت می زند ۲
Jan 31, 2022
بررسی کتاب حرف مفت می زند ۱
Jan 30, 2022
خطای تایید بخش دوم
Jan 29, 2022
خطای تایید بخش اول
Jan 28, 2022
خطای قاب بندی
Nov 27, 2021
خطای عطفی پیوندی
Nov 26, 2021
خطای غفلت از شیوع پایه
Nov 25, 2021
تاخیر پاداش در طوطی خاکستری
Nov 24, 2021
تراکم خویشاوندی
Nov 23, 2021
گسترش بی نظمی
Nov 22, 2021
نشانه های بدنی و بیان هیجانی در چهره
Nov 21, 2021
بررسی کتاب منشا خوشبختی ۷
Nov 13, 2021
بررسی کتاب منشا خوشبختی ۶
Nov 12, 2021
بررسی کتاب منشا خوشبختی ۵
Nov 11, 2021
بررسی کتاب منشا خوشبختی ۴
Nov 10, 2021
بررسی کتاب منشا خوشبختی 3
Nov 09, 2021
بررسی کتاب منشا خوشبختی 2
Nov 08, 2021
منشا خوشبختی 1
Nov 07, 2021
بررسی کتاب آخرین آغوش ماما 4
Nov 06, 2021
بررسی کتاب آخرین آغوش ماما 3
Nov 05, 2021
بررسی کتاب آخرین آغوش ماما 2
Nov 04, 2021
بررسی کتاب آخرین آغوش ماما 1
Nov 03, 2021
مطالعه کلاسیک کنتور، زلمان و براینت
Nov 02, 2021
سامری نیکوکار
Nov 01, 2021
مطالعه جان بارگ
Oct 31, 2021
مطالعه پل کاپیلانو
Oct 30, 2021
بررسی کتاب قبل از اینکه بفهمی 6
Oct 29, 2021
بررسی کتاب قبل از اینکه بفهمی 5
Oct 28, 2021
بررسی کتاب قبل از اینکه بفهمی 4
Oct 27, 2021
بررسی کتاب قبل از اینکه بفهمی 3
Oct 26, 2021
بررسی کتاب قبل از اینکه بفهمی 2
Oct 25, 2021
بررسی کتاب قبل از اینکه بفهمی 1
Oct 24, 2021
بررسی کتاب بقا دوستانه ترین 2
Oct 23, 2021
بررسی کتاب بقا دوستانه ترین 1
Oct 22, 2021
بررسی کتاب چرا چه چیز ما را کنجکاو می سازد 2
Oct 21, 2021
بررسی کتاب چرا چه چیز ما را کنجکاو می سازد 1
Oct 20, 2021
تناقض خوبی 4
Oct 19, 2021
تناقض خوبی 3
Oct 18, 2021
تناقض خوبی 2
Oct 17, 2021
تناقض خوبی 1
Oct 14, 2021
فرهنگ حیثیت
Oct 13, 2021
معمای فلفل
Oct 12, 2021
افول اینویت ها
Oct 11, 2021
مزیت انسان
Oct 10, 2021
پدیده تاسمانی
Oct 09, 2021
هنر چگونه اثر می کند 6
Aug 17, 2021
هنر چگونه اثر می کند 5
Aug 16, 2021
هنر چگونه اثر می کند 4
Aug 15, 2021
هنر چگونه اثر می کند 3
Aug 14, 2021
هنر چگونه اثر می کند 2
Aug 13, 2021
هنر چگونه اثر می کند 1
Aug 12, 2021
طردشدگی 8
Aug 11, 2021
طردشدگی 7
Aug 10, 2021
طردشدگی 6
Aug 09, 2021
طردشدگی 5
Aug 08, 2021
طرد شدگی 4
Aug 07, 2021
طرد شدگی 3
Aug 06, 2021
طردشدگی 2
Aug 05, 2021
طردشدگی 1
Aug 04, 2021
نگاهی به کتاب تستوسترون شهریار نوشته کوردلیا فاین
Aug 03, 2021
بررسی کتاب محبوب اثر میچ پرینستاین
Aug 02, 2021
چقدر رفتار ما ژنتیکی است
Aug 01, 2021
نگاهی به مقوله اعتماد 9
Jul 31, 2021
نگاهی به مقوله اعتماد 8
Jul 30, 2021
نگاهی به مقوله اعتماد 7
Jul 29, 2021
نگاهی به مقوله اعتماد 6
Jul 28, 2021
نگاهی به مقوله اعتماد 5
Jul 27, 2021
نگاهی به مقوله اعتماد 4
Jul 26, 2021
نگاهی به مقوله اعتماد 3
Jul 25, 2021
نگاهی به مقوله اعتماد 2
Jul 24, 2021
نگاهی به مقوله اعتماد 1
Jul 23, 2021
بررسی کتاب دیروز که به دنیا نیامده ام هوگو مر سیه
Jul 22, 2021
گوش به زنگی در حیوانات بحثی درباره کتاب گای دوشامپ
Jul 21, 2021
بحثی درباره کتاب روانشناسی خستگی رابرت هاکی
Jul 20, 2021
چگونه همه افسرده شدند ادوارد شورتر
Jul 19, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 14
Jul 10, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 13
Jul 09, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 12
Jul 08, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 11
Jul 07, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 10
Jul 06, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 9
Jul 05, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 8
Jul 04, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 7
Jul 03, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 6
Jul 02, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 5
Jul 01, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 4
Jun 30, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 3
Jun 29, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 2
Jun 28, 2021
شبح سرگردان آرتور ینسن 1
Jun 27, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 12
Jun 25, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 11
Jun 24, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 10
Jun 23, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 9
Jun 22, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 8
Jun 21, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 7
Jun 20, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 6
Jun 19, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 5
Jun 18, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 4
May 14, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 3
May 13, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 2
May 12, 2021
قضاوت نقادانه و باور به توطئه 1
May 11, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 12 پایان
May 10, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 11
May 09, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 10
May 08, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 9
May 07, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 8
May 06, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 7
May 05, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 6
May 04, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 5
May 03, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 4
May 02, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 3
May 01, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 2
Apr 30, 2021
کمال گرایی - Perfectionism 1
Apr 29, 2021
ملالت - Boredom 7
Apr 26, 2021
ملالت - Boredom 6
Apr 25, 2021
ملالت - Boredom 5
Apr 24, 2021
ملالت - Boredom 4
Apr 22, 2021
ملالت - Boredom 3
Apr 21, 2021
ملالت - Boredom 2
Apr 20, 2021
ملالت - Boredom 1
Apr 19, 2021
چرا نباید رستوران های فست فود غذای رژیمی عرضه کنند
Apr 18, 2021